MUSTARINDA 2011 The Great Outside näyttely

MUSTARINDA 2011

The Great Outside

TERIKE HAAPOJA, SANNA KANNISTO, HENNI KITTI
JUSSI KIVI, PEKKA NIITTYVIRTA, OUTI PIESKI
(English below)
Järjestyksessään toinen Mustarindan kesänäyttely esittelee jälleen kiinnostavaa ja ajankohtaista nykytaidetta Kainuun sydänmailla Paljakan luonnonpuiston kupeessa.

Kesän 2011 näyttelyn teemaksi on valittu luonnon herättämä outouden kokemus. Tuttuuden ja turvallisuuden lisäksi luonto voi haastaa totunnaiset ajattelutavat. Kulkija voi ajautua ”metsänpeittoon”, tilaan jossa ihmisen ja luonnon suhde kääntyy ikään kuin ylösalaisin ja mikään ei enää ole sitä miltä se näyttää. Myös kulttuuri ja arkitodellisuus saattavat vieraannuttaa meitä luonnosta, tehdä sen meille tuntemattomaksi.

Näyttelymme kysyy, missä kulkee ihmisyyden ja ei-ihmisen raja, mikä on sisä- ja mikä ulkopuolta? Luonto muuttaa jatkuvasti muotoaan, sekä omatoimisesti että ihmisen ansiosta. Kuvaamme luonnon ja ihmisen suhteesta onkin syytä aika-ajoin päivittää, ja on hyvä miettiä luontokäsitystä myös kulttuurisidonnaisena luomuksena.

Luonnontilainen ympäristö voi olla “suuri ulkopuoli”, jolle emme löydä kulttuuristamme kovin osuvia ilmauksia. Ajatuksissamme meitä ympäröivä luonto on usein suuri, vaikka ihmisen toimilta välttyneitä alueita on löydettävissä enää hyvin niukalti.

Mustarindan kesänäyttelyn taiteilijat tutkivat ja hahmottavat luontoa niin luonnontieteellisenä, kulttuurisena kuin mytologisenakin aiheena. Monissa teoksissa yhdistyy taiteilijan tietämys tieteen ja taiteen kysymyksenasetteluista, ja teoksia voi pitää tutkielmina paitsi luonnosta, myös tavastamme aistia ja käsitellä luontoa.

Olemme iloisia, että olemme voineet koota Mustarindaan näyttelykokonaisuuden tämän hetken arvostetuimpiin kuuluvilta nykytaiteilijoilta, ja haluamme näyttelyn kautta osaltamme tukea luontosuhteiden monipuolista käsittelyä taiteessa ja tieteessä.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 10.6. klo 14-18, jolloin Mustarindassa on tavattavissa näyttelyn taiteilijoita. Hyrynsalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Kemppainen avaa näyttelyn klo 15.00.

Mustarinda-seura ry vaalii luonnon ja kulttuurin monimuotoisuutta tuomalla yhteen taiteen, tieteen ja järjestöelämän toimijoita keskusteluihin, seminaareihin, näyttelyihin ja tapahtumiin. Mustarinda-talolla toimii kansainvälinen taiteilijaresidenssi.

MUSTARINDA 2011 – The Great Outside: Taiteilijaesittely
TERIKE HAAPOJA
Terike Haapoja (s.1974) on palkittu monialainen mediataiteilija, joka tutkii teoksissaan ihmisen ja ei-ihmisen sekä tieteen ja taiteen välistä suhdetta. Haapojan työskentelylle on ominaista tiedollisen ja teoreettisen tason yhdistäminen kokemukselliseen ja emotionaaliseen puhuttelevuuteen. Teosten käsitteellisyys ei ole itsetarkoituksellista, vaan pikemminkin visuaalisella ilmaisulla toimivaa filosofiaa ja yhteiskunnallista ajattelua.Haapoja on kuvataiteen sekä teatteritaiteen maisteri ja valmistelee kuvataiteen tohtorin tutkintoa. Hänet on palkittu Finland Festivals’n vuoden nuorena taitelijana vuonna 2007 ja nuoren taitelijan dukaatti-palkinnolla vuonna 2008. Hän oli Ars Fennica -ehdokas vuonna 2011. Haapojan teoksia on mm. Oulun taidemuseon, Helsingin taidemuseon ja valtion taidemuseon kokoelmissa.
www.terikehaapoja.net www.kalhamapiippo.com www.arsfennica.fi

SANNA KANNISTO
Valokuvataitelija Sanna Kanniston (s.1974) teokset tutkivat valokuvan ja erityisesti luontokuvan dokumentaarisuutta ja objektiivisuutta. Visuaalisesti kauniit teokset viittavat myös luonnontieteellisiin kenttätutkimuksiin, eläin- ja kasvilajien tallentamiseen arkistoihin ja luetteloihin. Teokset toimivat samalla tieteellisen tarkkoina, mutta myös unenomaisina ikkunoina outojen eläinten ja vähintään yhtä eriskummallisten luontokäsitystemme maailmaan. Katsojan ja kohteen, kuten myös luonnon ja luonnon representaation suhde on teoksissa kaikkea muuta kuin itsestään selvä.
Sanna Kannisto on valmistunut taiteen maisteriksi taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta ja hän lukeutuu kansainvälisesti menestyneimpiin suomalaisiin valokuvataitelijoihin. Hänen teoksiaan on esitetty kaikkiaan 26 maassa ja niitä on myös useissa merkittävissä kansainvälisissä kokoelmissa.
users.kuva.fi/hennkitt/

JUSSI KIVI
Jussi Kivi (s.1959) on suomalainen kuvataiteilija, joka tunnetaan erityisesti ympäristö-, valokuva- ja keräilytaiteestaan. Kiven teokset saavat usein alkunsa retkillä teollisiin, urbaaneihin tai erämaisiin maisemiin. Retket ovat ulottuneet myös Kainuun vaaroille ja metsiin. Retkistä on syntynyt kirja ”Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas”. Kiven tuotannossa luonto avautuu paitsi ympäristönä, myös sisäisenä kokemuksena ja kulttuurisena käsitteenä.Jussi Kivi sai Ars Fennica -palkinnon vuonna 2009. Voittajan valinnut Tate Modern -museon johtaja Vincente Todolf palkitsi Jussi Kiven “sellaisen muistimaiseman rakentamisesta, jossa todellisuuden ja kuvitelman erottaminen toisistaan on mahdotonta (ja epäolennaista) – taideteokseksi, jossa tekijä on monien eri ilmaisukeinojen avulla luonut oman kosmologiansa, yhtaikaa sekä henkilökohtaisen, paikallisen että universaalin” (HS 19.11.2009). Kivi edusti Suomea Venetsian Biennaalissa 2009. Kivi kuuluu myös Romantic Geographic Society’iin.
www.arsfennica.fi

PEKKA NIITTYVIRTA
Valokuvataitelija Pekka Niittyvirta (s.1974) tarkastelee teoksissaan kuvan ja sosiaalisten rakenteiden yhteyttä. Kriittinen näkökulma voi tulla esille aihevalinnan tai teoksen teknisen toteutuksen kautta. Niittyvirta paljastaa työskentelyssään valokuvaamisen ja digitaalisen ajan median sisään kirjoitetun säännöstön, välineen ja teknologian poliittisuuden. Niittyvirran teoksissa ja projekteissa on myös käsitelty maiseman ja luonnon esittämisen tapoja. Luontokuva voi purkautua pikselisumuksi ja rakentua uudestaan aivan toisenlaisena esityksenä visuaalista kommunikaatiota ohjaavista normeista.Pekka Niityyvirta on valmistunut taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta 2007. Hän on lisäksi opiskellut Kent Institute of Art and Design -koulussa 1998-2001. Niittyvirta on ollut Fotofinlandia-finalisti vuosina 2004 ja 2006. Niittyvirta on työstänyt teostaan Mustarindassa keväällä 2011.
www.niittyvirta.com

OUTI PIESKI
Kuvataitelija Outi Pieski (s.1973) asuu ja työskentelee Utsjoella, ja pohjoinen luonto tulee esiin monissa hänen teoksissaan. Pieskin taide pitää sisällään maalauksia, kollaseja ja tilateoksia. Työskentelyssä näkyy myös luonnon ja kulttuurin vahva yhteys. Realismi laajenee henkilökohtaisuuden ja ajattomuuden tuntemukseen. Pieskin työskentelyssä luonto, kulttuuri ja taideteos tuntuvat samanaikaisesti paikkaan sidotuilta ja täydellisen universaaleilta. Teosten maisema jatkuu silmien edestä niiden taakse, muistikuviin, jaettuun tietoisuuteen.Outi Pieski on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2000. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä pohjoismaissa ja Saksassa, ja hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa ryhmänäyttelyissä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pieskin on tehnyt myös julkisia teoksia lisäksi hänen töitään on useissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa. Hänet on palkittu mm. Mäntän kuvataideviikoilla (1. palkinto vuonna 2001).
www.outipieski.com

______________________________________________________________________

MUSTARINDA 2011

The Great Outside

TERIKE HAAPOJA, SANNA KANNISTO, HENNI KITTI, JUSSI KIVI, PEKKA NIITTYVIRTA, OUTI PIESKI

The second annual Mustarinda summer exhibition presents topical contemporary art in the woodlands of Kainuu, next to the Paljakka Nature Reserve.

The theme of the 2011 exhibition is the experience of strangeness brought on by nature. In addition to producing feelings of familiarity and safety, nature can also challenge conventional ways of thinking. A visitor in a forest may endure an “oz-factor”, a state in which the human-nature relationship turns upside down and things are not how they seem. Also cultural and day-to-day realities can alienate us from nature, rendering it strange to us.

Our exhibition asks where does the line go between human and non-human, what is inside and what is outside? Nature changes its form continuously, both by itself and through human activity. It is good to update our perceptions of human-nature relations from time to time and to consider our conceptions of nature also as culturally constructed.

An environment existing in its natural-state can be considered “the great outside,” something for which we struggle to find the right expressions. In our minds the nature that surrounds us may seem vast, although few areas exist still untouched by us.

The artists in the Mustarinda 2011 summer exhibition study nature as an object of natural science, culture, and mythology. Many of the artworks combine the artist’s knowledge of topical questions in both science and art. They can be seen as studies of nature, as well as ways of sensing and dealing with nature.

We are happy to have been able to assemble an exhibition in the Mustarinda House by some of today’s most valued Finnish contemporary artists. Through this collection we want to support the diversity of studies on nature relations in our society.

Open June 11 – August 14, Wed-Sun 12-18. Tickets 5e, students and unemployed 3e. Rooms are available in the Mustarinda House. For more information: www.mustarinda.fi / info@mustarinda.fi / +358400655883. Address: Mustarinda, Paljakantie 61, 89400 Hyrynsalmi, Finland.

Welcome to the opening of the exhibition on June 10 at 14-18.

The Mustarinda Association preserves natural and cultural diversity by bringing together people from art, science and NGOs through discussions, exhibitions, and happenings. Mustarinda hosts an international artist-in-residence program.

The exhibition has been supported by Finnish Cultural Foundation and Arts Council of Finland.