Mustekala on moniääninen keskustelufoorumi – Vastine Kritiikin uutisille

Seuraava vastine on lähetetty Kritiikin uutisten numerossa 2/08 olleeseen Ulla Karttusen kirjoitukseen:
Ulla Karttunen kirjoitti artikkelissaan “Lapsipornoistuminen ja
kulttuurikritiikki” (Kritiikin uutiset 2/2008 s. 6 – 10)
taidemaailman suhtautumisesta hänen “Ekstaattisia naisia” kohunäyttelyynsä.
Hän viittasi tässä yhteydessä myös nettilehti www.mustekala.infoon esittäen
harhaanjohtavia käsityksiä. Hän väitti,että taidemaailmassa olisi
yleistynyt mutu-kritiikki, jossa teoksia arvioidaan ennakkoluulojen
perusteella ja että mustekalan toimitusneuvostokin kuuluisi tähän kastiin.

Keskustelu, jota referoin blogissani 16.3. 2008 perustui Kluuvin gallerian
minulle lähettämään Boudoir -news tiedotuslehtiseen, jossa
lapsipornomateriaalia oli. Kerroin blogissani, että näytin tuota lehtistä
muutamille toimitusneuvostoon kuuluville henkilöille ja että pidin asian
joutumista oikeuslaitoksen käsittelyyn absurdina.

Kritiikin uutisten jutussa Karttunen heittää, että Mustekalan
toimitusneuvosto olisi päättänyt, ettei kohuteos tai koko näyttely kuulu
taiteeseen. En ole kirjoittanut mistään päätöksestä, eikä toimitusneuvoston tehtäviin kuulu tällaisten päätösten tekeminen. Kyseessä oli spontaani
keskustelu aiheesta. Mustekalahan on ei-kaupallinen, riippumaton, vapaaseen
kansalaistoimintaan perustuva keskustelufoorumi taiteen asiantuntijoille.
Sen toimitusneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 15 toimittajajäsentä. Tapaamisissamme puhumme monenlaisista asioista.

Karttunen kirjoittaa samassa yhteydessä mustekalan julkaisemista neljästä artikkelista. Tämä on harhaanjohtavaa. Kyse on blogi- kirjoituksista, joista allekirjoittaneen lisäksi ovat vastuussa Erkki Sevänen ja Annamari Vänskä. Blogi –palstalla julkaistut tekstit eivät ole artikkeleita, vaan persoonallisia puheenvuoroja, jotka ovat tyyliltään vapaampia kuin asiantuntija-artikkelit.

Keskustelu asiasta ei päättynyt blogeihin, sillä lehtenne ilmestymisen jälkeen Mustekalan numerossa 3/08 artikkelissa “Skandaalista toiseen” on näyttelyä puoltavia näkemyksiä. Mitään mustekala -linjaa ei tässä asiassa siis ole olemassa, vaan kaikki halukkaat ovat voineet omalla nimellään osallistua keskusteluun.

Karttunen on oikeassa siinä, että olin kirjoittanut blogissani 16.3. 2008 virheellisesti, että hän olisi saanut tuomion. Kyse oli tuossa vaiheessa vasta syytteestä. Tätä pyydän anteeksi. Kun asia tuli ilmi, korjasin sanan “tuomio” paikalle sanan “syyte”.

Karttunen väittää edelleen perustelematta ja yksilöimättä, että mustekala -nettilehdessä olisi asian yhteydessä vedetty esiin asiaan liittymättömiä lakipykäliä “joko
huolimattomuudesta tai siinä toivossa että tuomio singahtaisi varmemmin”. Ainakaan minä en ole viitannut mihinkään lakipykäliin kirjoituksissani, ne ovat olleet
ainoastaan periaatteellista keskustelua aiheesta. En ole pyrkinyt vaikuttamaan kirjoituksellani oikeuden päätökseen. Annamari Vänskän blogissa 8.3.2008 lainkohtiin viitattiin, mutta päätoimittajana katsoin, että kyseessä oli maallikolle luvallinen periaatteellinen pohdinta siitä, mitä laki sanoo aiheesta.

Helsingissä 18.6.2008

Irmeli Hautamäki

Nettilehti mustekala.infon päätoimittaja