Pixelache-festivaali: Paikallinen ja hajautettu Helsingin Suvilahdessa 22.-24. syyskuuta 2017

Vuoden 2015 Living Spaces – ja vuoden 2016 Interfaces for Empathy
-teemojen jälkeen Pixelache 2017 kokoaa tarinoita paikallisesta ja
hajautetusta hallinnosta. Haluamme tarjota paikallisille toimijoille
kohtaamispaikan, jossa keskustella kokemuksista siirryttäessä
pääomakeskeisestä talousmallista kohti hajautettua ja vertaisuuteen
perustuvaa voimavarojen jakamista.

Paikallinen ja hajautettu päätöksenteko vaikuttaa voimistuvan siellä,
missä yhteisöllinen suunnittelu ja kouriintuntuva joukkovoima
yhdistyvät. Paikallinen ja hajautettu -teema materialisoituukin
Suvilahdessa mallityömaana 15.-21.9. järjestettävissä
Kierrätysolympialaisissa siihen osallistuvien joukkueiden toimesta.
Työmaan rakennelmat nousevat muiden jo olemassa olevien tee-se-itse
-alueiden, kuten skeittiparkin rinnalle, luoden tapahtumien virtaa ja
keskustelupaikkoja festivaalille.

Nuorisojärjestö Oranssi ry:llä on merkittävä rooli
festivaalikumppanina. Se isännöi sekä esi- että varsinaisia
festivaalitapahtumia tiloissaan 18.-24.9. välisenä aikana. Tämän
lisäksi Suvilahden vakiintuneet vuokralaiset ja Pixelachen jäsenet
antavat merkittävän panoksensa festivaalin pääohjelmaan.

Merkittäviä kehityskulkuja ja hajauttamista voi ja tulee tapahtumaan:
valuuttaa, energiaa, voimavaroja ja tunteita hajautetaan ja jaetaan.
Nämä kehityskulut tuovat esille ongelmia, joita ei voi ratkaista
puhtaasti käsitteellisellä tasolla; ne täytyy tehdä todeksi elämällä
siirryttäessä kohti vielä tuntemattomia toimintamalleja. Niinpä pelko
ennustamattomasta ja arvaamattomasta on myös huomioitava.

Kuinka on mahdollista ilmaista tahdon moninaisuutta, ja onko
tämänhetkinen valtionmuoto tarpeeksi tehokas kanavoimaan sitä? Usein
liikkeet kohti paikallisia ja hajautettuja rakenteita liittyvät
taloudellisissa malleissa yksityistämiseen; kuinka monimuotoinen
yhteinen etu kohtaa taloudelliset ehdot? Voimmeko olla samanaikaisesti
paikallisia sekä hajautettuja ja globaalisti kytkeytyneitä:
mikro-organismeja hengittäen valtavan, monimutkaisen
makro-järjestelmän sisällä?

Festivaalitapahtumien pohjalta kehkeytyy tarinoita, jotka kertovat
kuinka hallinto toimii kansalaisyhteiskunnan, yksittäisten aloitteiden
ja hallituksen välillä, ja kuinka kansalaiset itse vakiintuvat
rakenteiksi, joissa hallinto tapahtuu paikallisesti, ja missä voimme
alkaa käsitellä tehottomuuksia, passiivisuutta, kiinnostusta, aikaa ja
ammatillista siansaksaa.

Pixelache -festivaali Paikallinen ja hajautettu ei petä sinua, se
tulee olemaan paikallinen tapahtumasi, joka erottaa konsensuksen
hiljaisuudesta: se tarjoaa mahdollisuuden keskustella ekologisista
kysymyksistä, edistää visuaalista kulttuuria ja rakentaa suojaa
pessimismiltä, esittää kuinka demokratia hyötyy – tai on hyötymättä –
digitaalisesta mediasta, pelata pelejä osoittaaksemme, että olemme
niin kytkeytyneitä kuin olemme, järjestää työpajoja ymmärtääksemme
uudestaan yhdessä oppimisen nautinnon, löytää musiikin ja nykytaiteen,
joka on joskus järkeenkäyvempää kuin tiede ja paljastaa tieteen luovan
draaman.

TAPAHTUMAPAIKAT JA AIKATAULU

Esifestivaalitapahtumat Suvilahdessa ja Helsingin Keskustassa
Skeittipuisto: Hajautetun festivaalialueen rakentaminen klo 15 alkaen 21.9.2017
Oranssi: työpajat klo 18 alkaen to 21.9.2017
Muu ry: Pixelache ja Koelse 15 vuotta – avajaiset 21.9.2017

Paikallinen ja hajautettu -festivaalin ohjelma Suvilahdessa
Skeittipuisto: hajautettu festivaalialue 22. – 24.9.2017
Oranssi: 22.-24.9.2017

FESTIVAALIKOORDINAATTOREIDEN YHTEYSTIEDOT

Egle Oddo, egle@pixelache.ac, +358 45 1110119
Mikko Laajola, mikko@pixelache.ac

Paikallinen ja hajautettu -festivaalia tukee Suomen opetus- ja
kulttuuriministeriö, Helsingin kaupungin kulttuuritoimisto ja Svenska
kulturfonden.