Ruotsin MU- sopimus takaa kuvataiteilijalle korvauksen taiteellisesta työstä

Taiteen edistämiskeskus järjestää yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran kanssa 7. huhtikuuta kuvataiteen päivän, jossa suomalaisen kulttuurielämän vaikuttajat perehtyvät mm. Ruotsin MU-sopimukseen.

Suomen Taiteilijaseura haluaa käynnistää keskustelun sopimuksesta, joka on Ruotsissa osoittautunut merkittäväksi keinoksi parantaa kuvataiteilijoiden toimeentuloa. Kuvataiteen päivässä MU-sopimuksesta kertoo puheenjohtaja Johan Wingestad Ruotsin kuvataiteilijoita ja muotoilijoita edustavasta KRO/KIF-liitosta.

MU-sopimus astui Ruotsissa voimaan 1.1.2009. Käänteentekevää sopimuksessa on, että siinä määritellään ensimmäistä kertaa kuvataiteilijalle minimipalkkio taidenäyttelyä varten tehdystä työstä. MU-sopimuksesta on muodostunut Ruotsissa koko kuvataidealan vakiintunut käytäntö, joka on vakauttanut ja kohentanut kuvataiteilijoiden toimeentuloa.

MU (medverkans- och utställningsersättning) koostuu kahdesta sopimuksesta. Niistä kattavampi on puitesopimus, jonka ovat solmineet Ruotsin valtio ja kolme taiteilijajärjestöä: taiteilijoita sekä muotoilijoita edustava KRO/KIF, mm. kuvittajia ja graafikoita edustava Svenska Tecknare ja valokuvaajia edustava Svenska Fotografers Förbund. MU-mallisopimuksiin perustuvan näyttelykohtaisen sopimuksen puolestaan solmivat keskenään näyttelyn järjestäjä ja siihen osallistuva taiteilija.

Myös suomalaistaiteilijat kärsivät ilmaisen työn takia

MU-sopimus on taiteilijoille merkittävä parannus, sillä ennen sitä taiteilija joutui tekemään näyttelynsä ilmaiseksi ja omalla riskillään. Sopimusneuvotteluja joudutti ruotsalaisten taiteilijajärjestöjen kysely, jonka mukaan 42 % taiteilijoista oli joutunut kieltäytymään näyttelyn pitämisestä, koska heillä ollut siihen varaa. Järjestöt totesivat tilanteen kestämättömäksi.

Ilmaisen työn tekeminen on suuri ongelma myös suomalaisille taiteilijoille. Tällä hetkellä kotimaiset taidemuseot eivät tekijänoikeuskorvauksien lisäksi maksa kuvataiteilijoille juuri mitään palkkioita näyttelyn tekemisestä. Vuonna 2012 Suomen 55 taidemuseoissa pidettiin 447 näyttelyä, ja niissä vieraili yli 1,5 miljoonaa kävijää. Kuvasto maksoi samana vuonna tekijänoikeuskorvauksia kaikille taiteilijoille yhteensä vain 107 306 euroa. Taidemuseot työllistävät museoalan ammattilaisia, mutta niiden näyttelyistä ei juuri kerry tuloa kuvataiteilijoille, joiden luovaa työtä näyttelyt kuitenkin esittävät.

MU-sopimus tiiviisti

· astui Ruotsissa voimaan 1.1.2009
· määrittelee taiteilijalle korvauksen sekä näyttelyyn osallistumisesta eli sen eteen tehtävästä työstä että korvauksen teosten esittämisestä näyttelyssä
· MU-puitesopimus on Ruotsin valtion ja taiteilijajärjestöjen välinen
· näyttelyn järjestäjä ja taiteilija solmivat näyttelykohtaisen MU-sopimuksen pohjalta
· torjuu ilmaista työtä
· valtion museoiden ja muiden näyttelyjä järjestävien laitosten saama julkinen tuki on sidottu MU-sopimuksen noudattamiseen
· ruotsalainen taidejärjestö KRO/KIF kampanjoi MU-sopimuksen soveltamisen laajentamiseksi

Lisätietoa ruotsiksi www.kro.se

Lisätietoja: Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja, kuvanveistäjä Satu-Minna Suorajärvi, p. 050 573 4099, satu-minna.suorajarvi@artists.fi

Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havu,
p. 040 7752 715, petra.havu@artists.fi