Ryhtyisitkö taiteen tohtoriksi

Kuvataideakatemia ottaa opiskelijoita tohtorikoulutukseen

Kuvataideakatemian jatkotutkinto-osasto ottaa syksyllä 2010 alkavaan kuvataiteen tohtorikoulutukseen 2-3 uutta opiskelijaa. Hakuaika on 1.12.2009–1.3.2010.

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa ja että hän saavuttaa valmiuden korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suoritteisiin sekä kykenee itsenäiseen, uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen edustamallaan alalla. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Lisätietoa tohtoriopinnoista verkkosivuilla http://www.kuva.fi/portal/opiskelu/jatko-opinnot/tohtorikoulutus/ ja http://www.kuva.fi/attachments/the_artists_knowledge_2.pdf .

Valintaperusteina on yliopistolaissa (645/1997, 18a§) mainitun koulutuspohjan (soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vastaava ulkomainen koulutus tai yliopiston muutoin opintoja varten toteamat riittävät tiedot ja valmiudet) lisäksi kuvataiteellinen lahjakkuus ja valmius uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen.

Jatkotutkinto-osaston johtajana toimii professori, kuvataiteen tohtori Jan Kaila, sähköposti: jan.kaila@kuva.fi. Tiedusteluihin vastaa jatkotutkinto-osaston amanuenssi Henri Wegelius, puh. 09 680 33 234, sähköposti: henri.wegelius@kuva.fi.

Hakuohjeen mukaiset hakemukset toimitetaan viimeistään maanantaina 1.3.2010 klo 17.00 osoitteeseen: Kuvataideakatemia, Jatkotutkinto-osasto, Kaikukatu 4, 00530 Helsinki. Kuoreen merkitään ”Hakemus”. Hakuohjeet Kuvataideakatemian aulan Infosta tai www-sivulta: http://www.kuva.fi/portal/opiskelu/opiskelijavalinnat/tohtorivalinta_2010/ Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan 1.6.2010.