Saunaseminaari Tampereella 27.4. ottaa kantaa kuvataiteen koulutusohjelman lakkauttamisuhkaan

Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulussa uhataan lopettaa Tamkin hallituksen toimesta. Saunaseminaari Taidekeskus Mältinrannassa Tampereella 27.4. klo 13-18 ottaa osaa keskusteluun. Näytä tukesi kuvataiteelle, niin mekin.

Ote TAMKin sisäisestä tiedotteesta 26.4.2013, allekirjoitus Markku Lahtinen, TAMKin rehtori.

“TAMK valmistautuu toimiluvan hakemiseen opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla, täsmentämällä strategiaansa. Lisäksi hakemuksen valmistelussa otetaan huomioon tulorahoitus, joka tulee vähenemään noin 12-15 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. TAMKin ja ylläpitäjäyhtiön hallitusten linjausten mukaisesti toimilupahakemuksessa esitetään luovuttavaksi ensihoidon, kirkkomusiikin, kuvataiteen sekä laboratorioanalytiikan koulutuksista. Esitettävällä koulutusrakenteella TAMK varmistaa, että sillä on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hoitaa sille myönnettävät koulutus- ja TKI-vastuut laadukkaasti ja tehokkaasti.

Toimilupahakemuksessa esitettävä TAMKin koulutustehtävä pysyy nykyisen laajuisena, mutta sisällöltään tarkistettuna. Samalla kun TAMK luopuu joistakin koulutusvastuista, se vahvistaa strategiassa päätettyjen painoalojen ympärillä tapahtuvaa toimintaa. TAMKin painoalat ovat hyvinvointiyrittäjyys, kiinteistöjen ympäristövaikutukset, kulttuurivienti, senioripalvelut, yrittäjyyspedagogiikka ja älykkäät työkoneet. Niiden koulutusvastuiden osalta, joista TAMK esittää luovuttavaksi, on käyty alustavia keskusteluja OKM:n sekä erityisesti muiden vastaavilla aloilla toimivien ammattikorkeakoulujen kesken. Tavoitteena on varmistaa työ- ja elinkeinoelämän tarvitseman koulutuksen saatavuus.”

Saunaseminaari on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kuvataiteen TR1 Taidehallissa ja Taidekeskus Mältinrannassa järjestettävää lopputyönäyttelyä HIMONA. Näyttelyn nimi viittaa taiteilijan suhteeseen työhön: me teemme ihan himona, paljon ja halukkaasti.

Ohjelma la 27.4.
klo 13 Opiskelijan puheenvuoro
klo 13:15 Rosa Meriläinen
klo 14 Mehutauko
klo 14:15- 15:30 Stiina Saaristo

Sauna on lämmin ja avoinna klo 15-18.

www.himona.tamk.fi

http://www.adressit.com/tamkin_kuvataiteen_koulutusta_ei_saa_lopettaa