STS: TE-toimistojen päätökset sotivat ministeriön ohjetta vastaan

TE-toimistojen päätökset sotivat ministeriön ohjetta vastaan – Pelkkä Y-tunnus ei estä taiteilijaa saamasta työttömyysturvaa

Useat Suomen Taiteilijaseuran tietoon tulleet tapaukset osoittavat, että TE-toimistojen viranomaiset ovat evänneet ammattikuvataiteilijoiden työttömyysturvan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen vastaisesti. Esimerkiksi pelkkä Y-tunnus ei ohjeen mukaan estä työttömyysturvan saamista. Suomen Taiteilijaseura vaatii nyt, että TE-toimistot noudattaisivat niille annettuja ohjeita.

Työttömyysturvalaki muuttui vuosi sitten. Lain mukaan henkilöt, jotka ennen määriteltiin itsensätyöllistäjiksi, ovat nyt joko sivu- tai päätoimisia yrittäjiä. Sivutoiminen yrittäjä on oikeutettu työttömyysturvaan, mutta päätoimiselle yrittäjälle sitä ei myönnetä. TE-toimistojen viranomaiset tulkitsevat työttömyysturvalakia työ- ja elinkeinoministeriön laatiman ohjeen perusteella. Ohjeessa on erillinen taiteilijoita käsittelevä osuus, joka ottaa huomioon taiteilijan työn erityispiirteet.

Nyt Suomen Taiteilijaseuran (STS) tietoon on tullut useita tapauksia, joissa taiteilijan työttömyysturva on evätty päätoimiseen yrittäjyyteen vedoten. Tapauksia alkoi ilmetä syksyn 2016 aikana. STS:n lakimies Anna Kuusen mukaan useissa tapauksissa virheelliset päätökset ovat selvässä ristiriidassa TE-toimistoille annetun työttömyysturvaohjeen kanssa.

”Räikeimmissä tapauksissa ministeriön antamaa ohjetta ei ole noudatettu, vaikka työttömäksi ilmoittautunut taiteilija on itse viitannut siihen hakemuksessaan”, kertoo lakimies, varatuomari Anna Kuusi.

Taiteilijoilta on vaadittu ohjeiden vastaisia toimia työttömyysturvan saamiseksi

Ongelmat liittyvät tulkintaan siitä, milloin taiteilijan omassa työssä työllistyminen on päättynyt. Ohjeen mukaan päättyminen todetaan ensisijaisesti työhakijan oman ilmoituksen perusteella. Saman ohjeen mukaan taiteilija voi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuessaan pysyä yritystoiminnan rekistereissä, koska se voi olla edellytys uusille työmahdollisuuksille. Etenkin tilaustöiden saaminen vaatii usein, että taiteilijalla on Y-tunnus.

STS:n tietoon tulleissa tapauksissa ohjetta ei kuitenkaan ole noudatettu, vaan taiteilija on katsottu päätoimiseksi yrittäjäksi yritystoiminnan rekistereissä olemisen perusteella. Työttömyysturvan saamiseksi on edellytetty rekistereistä poistumista. Ongelmat ovat ilmenneet, kun taiteilija on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi apurahakauden päättymisen jälkeen.

Päätöksissä on myös toimittu vastoin ohjeen kohtaa, joka käsittelee taiteilijan ammattitaidon ylläpitämistä. Taiteilijoiden kohdalla ohjeessa mainitaan esimerkiksi, ettei ennen työttömyyttä valmistuneiden teosten julkinen esittäminen ole syy evätä työttömyysturvaa. Ohje on täysin yksiselitteinen, ja sen mukaan ammattitaidon ylläpitämisenä pidettävästä toiminnasta ei pidä pyytää työnhakijalta selvitystä.

STS arvioi jo vuosi sitten, että ministeriön antama ohje ei sinällään heikennä kuvataiteilijoiden kohtelua edelliseen ohjeeseen verrattuna.

”Valitettavasti näyttää siltä, etteivät TE-toimistot noudata heille annettua ohjeistusta. Työttömäksi ilmoittautuvan taiteilijan kannalta tilanne on usein kestämätön, sillä keskimäärin valituksen käsittely kestää puoli vuotta ja valituksen tekeminen on hyvin työlästä. Pienituloiset taiteilijat joutuvat odottamaan virheiden korjaamista ilman taloudellista turvaa, johon he olisivat oikeutettuja”, toteaa Suomen Taiteilijaseuran lakimies Anna Kuusi.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi joulukuussa 2016 selvityksen työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista palkkatyön ja perinteisen yrittäjyyden välimaastossa (TEM045:00/2016). STS korostaa selvitykseen antamassaan lausunnossa, että nykyisessä työvoimapoliittisessa järjestelmässä on taiteilijoiden näkökulmasta useita ongelmia. Suuri osa taiteilijoiden tekemästä työstä jää työttömyysturvan ulkopuolelle, koska se ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa mutta ei toisaalta ole myöskään vakuutettavissa yrittäjän työttömyysvakuutuksessa. Tilanne on kuvataiteen alalla erityisen vaikea, sillä peräti 84 % ammattikuvataiteilijoista toimii vapaina taiteilijoina (Rensujeff, K 2014. Taiteilijan asema 2010.)

Suomen Taiteilijaseura on vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää kuvataidetta ja tekee kuvataitelijoiden työtä tunnetuksi. Seura toimii myös yleisön kiinnostuksen kasvattamiseksi kuvataiteisiin. Seura edustaa 3 000 suomalaista ammattikuvataiteilijaa. Suomen Taiteilijaseura on perustettu 1864.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Suomen Taiteilijaseuran lakimies, varatuomari Anna Kuusi, p. 050 434 4280, anna.kuusi@artists.fi
Suomen Taiteilijaseuran lausunto itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa koskevaan selvitykseen