TAITEEN JA TIETEEN JÄRJESTYKSET JA LUOVAT PROSESSIT – SEMINAARI PORISSA 25.10.2014

TAITEEN JA TIETEEN JÄRJESTYKSET JA LUOVAT PROSESSIT – SEMINAARI PORISSA 25.10.2014

Seminaarin järjestävät Porin Filosofinen Seura ry ja Porin taidemuseo ja se pidetään Porin taidemuseossa, Eteläranta 25.

ESITTELY:

Seminaarin tavoite on selventää miten taiteen ja tieteen vuoropuhelu voi avata uusia ulottuvuuksia taideteoriassa ja taiteen kokemisessa kuvataiteissa ja musiikissa. Keskeinen teema on erilaisten järjestysmuotojen ja rakenteiden analyysi. Uusien järjestyksien ja ulottuvuuksien ymmärtäminen ja oppiminen auttaa paitsi taiteilijaa, säveltäjää ja tieteilijää myös katsojaa tai kokijaa ymmärtämään ja kokemaan taiteellista ilmaisua ja kulttuuria uusilla tavoilla.

Taide ammentaa teemansa ja ideansa mitä erilaisimmista lähteistä, mm. uskonnosta, historiasta, arjesta ja mielikuvituksesta. Taide toimii yleistämällä, rajaamalla, käsitteellistämällä; ymmärryksestä ja ymmärtämättömyydestä. Taiteellisella luovuudella ja kulttuurilla ei ole näkyviä rajoja saati muuttumattomia määritelmiä.

Kaikessa taiteessa on kuitenkin havaittavissa järjestystä, rakennetta, muutosta ja liikettä. Seminaarissa tarkastellaan taiteen järjestyksiä, struktuureja ja luovia prosesseja sekä taiteen kokemuksellisuutta.

Tiede ja taide saattavat ammentaa yhteisistä lähteistä. Millaisia nämä lähteet ovat ja onko tieteen ja taiteen “keksimisen konteksteissa” merkittäviä eroja?

OHJELMA

12.00-14.00
Lounas / kahvi / välipala / tutustuminen museon näyttelyihin

14.00-14.15
Seminaarin avaus

14.15-14.50
Nerous ja luovuus Immanuel Kantilla, FL Lauri Mehtonen, Tampereen yliopisto

14.50-15.25
Ajattelun murros modernissa taiteessa ja sen suhde tieteeseen, dos. Irmeli Hautamäki, Helsingin yliopisto

15.25-16.00
Surrealismin Metodinen Inspiraatio, dos. Timo Kaitaro, Helsingin yliopisto

16.00-16.30
Kahvi / välipala (30 min.)

16.30-17.05
Hyvät, pahat, generatiiviset: Paul Feyerabendin ja David Bohmin ajatuksia luovuudesta, FM Petteri Limnell, Tampereen yliopisto

17.05-17.40
Tieteen ja taiteen järjestykset Bohm-Biederman –kirjeenvaihdon valossa, dos. Paavo Pylkkänen, Helsingin yliopisto, Skövden korkeakoulu

17.40-18.15
Taiteen järjestysmuodoista: havainnon ja ajan merkitys taidekokemuksen jäsentymisessä, FT Timo Laiho (Helsingin yliopisto)

18.15-18.45
Kahvi / välipala (30 min.)

18.45-19.20
Biotieteestä taiteeseen, dos. taiteilija Merja Markkula, Kuusiston taidekartano

19.20-20.00
Keskustelu / paneeli

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautumiset osoitteeseen porinfilosofinenseura@gmail.com Abstraktit ja tarkemmat aikataulut ovat nähtävillä n. viikkoa ennen seminaaria sivuilla www.porinfilosofinenseura.fi Seminaari pidetään taidemuseon kokoustiloissa (2. kerros). Lisätietoja: Petteri Limnell, petteri.limnell@pori.fi