Taiteidenvälisyydestä intermediaalisuuteen Call for papers

> Konferenssi Helsingin yliopistossa 4.-5.3.2010
>
> Taiteidenväliset suhteet ovat nousseet tärkeään asemaan tieteellisessä
> keskustelussa parin viimeisen vuosikymmenen aikana. ”Interdisciplinary”
> -käsitteen sijaan taiteidenvälisiin suhteisiin viitataan tässä
> keskustelussa usein intermediaalisuuden käsitteellä. Kyse ei ole
> pelkästään termin muutoksesta vaan syvällisemmistä muutoksista
> taiteidenvälisten suhteiden ymmärtämisessä. Kahden taidemuodon välisessä
> intermediaalisessa suhteessa vastaanottavan taidemuodon käsitetään
> muuttuvan. Esimerkiksi kuvatessaan musiikkikappaletta/ kuvataideteosta
> verbaalinen taideteos avautuu tämän myötä laajemmin
> musiikin/kuvallisuuden estetiikan suuntaan.
>
> Konferenssin esitelmissä valotetaan taiteidenvälisiä suhteita ja niistä
> käytyä tieteellistä keskustelua paitsi tällä hetkellä myös historiansa
> aikana (ekfrasis, /ut pictura poesis/, romantiikan /Universalpoesie/,
> modernistiset kokeilut). Vaikka konferenssin pääpaino on
> kirjallisuudentutkimuksessa, myös muiden taiteenalojen intermediaalisia
> suhteita käsittelevät esitelmät ovat tervetulleita.
>
> Suunnitellut plenaristit: Prof. Peter Dayan (Edinburghin yliopisto) ja
> Prof. Sandra Poppe (Mainzin yliopisto).
>
> Kielet: englanti ja suomi
>
> Abstraktien (200-300 sanaa) deadline: 31.12.09
> Lähetetään: Leena Eilittä (leena.eilitta[at]helsinki.fi) ja Anna
> Hollsten (anna.hollsten[at]helsinki.fi)
>
> Järjestelytoimikunta:
> Dosentti Leena Eilittä, Helsingin/Mainzin yliopisto (pj.)
> Yliopistonlehtori Anna Hollsten, Helsingin yliopisto
> Dosentti Leena Kaunonen, Helsingin yliopisto
> Fil.tri Elina Packalén, Turun yliopisto
> Dr. Irene Schütze, Mainzin yliopisto
> FM Laura Wahlfors, Sibelius-Akatemia
>
> —-
>
> Call for Papers:
> Conference: From Interdisciplinarity to Intermediality
> – a change in the research paradigm?
>
> Time and Venue: 4 – 5 March 2010, University of Helsinki
>
> The relations between the arts have emerged relevant in more recent
> academic discussion.Instead of interdisciplinary relations, they are
> often addressed as intermedial relations.
> This new concept points to a profounder change taking place in research
> concerning the relations between literature, music and the visual arts.
> Theories of intermediality have explicitly introduced the idea that a
> significant aesthetic change takes place when one form of art is
> described in another form of art. For example, when a work of literature
> depicts a work of visual art/ music,the literary narrativity becomes (so
> to speak) enriched by aesthetic qualities of visual art or music.
>
> In this forthcoming conference at the University of Helsinki, we are
> interested in finding out more about interdisciplinary/intermedial
> relations today as well as through history (Ekphrasis, /ut pictura
> poesis/, Romantic /Universalpoesie/, Modernist experiments). Although
> the emphasis of this conference is on literary studies, abstracts
> focusing mainly upon visual art or music are equally welcome.
>
> Planned plenary speakers include Prof. Peter Dayan (University of
> Edinburgh) and Prof. Sandra Poppe (University of Mainz)
>
> Conference languages: English and Finnish
>
> Please send your abstract (200-300 word) by 31.12.09
> to Leena Eilittä (leena.eilitta[at]helsinki.fi
> ) and Anna Hollsten
> (anna.hollsten[at]helsinki.fi <mailto:anna.hollsten@helsinki.fi>)
>
> Organizing committee:
> Docent Leena Eilittä, University of Helsinki/Mainz (president)
> University lecturer Anna Hollsten, University of Helsinki
> Docent Leena Kaunonen, University of Helsinki
> Dr. Elina Packalén, University of Turku
> Dr. Irene Schütze, University of Mainz
> M.A. Laura W