Pääkirjoitus: Taiteen rakastajat

Taiteilijat ja heidän teoksensa ovat halun kohteita. Esillä olevan katsominen voi olla kiihottavaa, ja joskus fanin on vaikeaa erottaa, haluaako hän teosta vai tekijää. Taiteilijat ovat myös haluavia subjekteja, jotka orientoituvat halun kanssa luoden tulevia, tyydyttävämpiä maailmoja tai käsitellen työssään seksuaalisuuden ja halun mekanismien monimutkaisuutta ja monimuotoisuutta.

Myös kuraattorin työtä ohjailee halu: halu teosta kohtaan, halu osallistua, halu näyttää ensimmäisenä jokin kuratoriaalinen idea, tai sitten halu saada jonkin taiteilijan nimi omaan ansioluetteloonsa. Halu tuo kuitenkin mukanaan vastuuta, ja siksi sitä täytyy tehdä näkyväksi. Mietin usein fantasioiden, halun, himon, rakkauden, seksin ja suhteiden osallisuutta kuratoriaalisessa työssä ja taiteilija-kuraattorisuhteessa. Olen ajatellut kuraattorina olevani kuin polyamorinen rakastaja, jolla on halun vastaparina eettinen vastuu kaikkia rakkaitaan kohtaan. Olen työskennellyt tämän numeron kirjoittajien kanssa, koska heidän ajattelunsa ja praktiikkansa on kiinnostavaa, kiihottavaa ja tärkeää; fanitan heitä.

Ei ole tietenkään itsestään selvää, että halua ylipäätään kokee. Koko aikuisikäni ajan minulla on ollut eräänlainen kumppanuus masennuksen kanssa. Kun olen huonossa kunnossa, en halua mitään. Mutta silloin kun haluan, tiedän olevani elossa, ja se tuntuu paremmalta kuin mikään. Seksuaalisuus ja halu ovat itselleni elämänvoima, jota palvon ja vaalin, ja jolle ei mielestäni voi omistaa liikaa lauluja tai lehtien numeroita.

Tässä numerossa halu on vapautta, itseilmaisua ja voimaa. Neljä taiteilijaa, jotka työskentelevät käsitellen seksuaalisuutta, halua ja sukupuolta, kirjoittaa seksistä ja halusta henkilökohtaisena, yhteiskunnallisena, osana taiteen tekemistä, osana identiteetin muodostumista, kulttuurin haitallisina ja väkivaltaisina representaatioina, valtapelin välineinä, parantavana toimintana ja yhteyden hakemisena.

Taiteilija Kim Yen esityskäsikirjoituksessa hahmo puhuu halustaan objekteja kohtaan. Yen praktiikassa läsnä ovat BDSM:n, dragin ja muiden itsen toteuttamisen areenojen kielelliset ja esteettiset vaikutukset, ja hän käsittelee töissään valtadynamiikoita.

Taiteilija ja tutkija Abdullah Qureshi käsittelee tekstissään maskuliinisuuden ja seksuaalisuuden kuvastoa suhtessa rodullistettuihin ruumiinkuviin homoeroottisessa taiteessa. Qureshi pohtii, mitä halun kuvat ovat tehneet ja mitä ne voisivat tehdä.

Kulttuurituottaja, drag-taiteilija ja transaktivisti Mira Eskelinen kirjoittaa esseessään sukupuolen representaatioista eri kulttuurintuotteissa sekä queer-seksin parantavasta voimasta.

Taiteilija J. A. Juvanin visuaalinen essee rakentuu halun ja haluttavana olemisen ympärille. Juvani työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan ja installaation parissa käsitellen queeriä, sukupuolta ja seksuaalisuutta.

Kiitokset: Koneen Säätiö, Nuppu Koivisto, Sini Mononen, Jaakko Uoti ja Ana Teo Ala-Ruona

Toivottavasti saat tästä kokonaisuudesta jotain, rakas lukija!

Saara Hannus on helsinkiläinen taiteilija ja kuraattori, joka työskentelee seksuaalisten / romanttisten suhteiden ja taiteen tekemisen risteyksissä.