AJATTELUN ELÄMÄ – seminaari Maurice Merleau-Pontyn filosofiasta

12.11.2008

Tutkijakollegium

Fabianinkatu 24

Järjestämme seminaarin Maurice Merleau-Pontyn (1908-1961) sadannen syntymäpäivän kunniaksi. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Ranskan kulttuurikeskuksen, Ranskan suurlähetystön ja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin kanssa. Tervetuloa!

klo 10

Puhetta johtaa Timo Kaitaro

*PERUSKÄSITTEITÄ: ILMAISU JA KOKEMUS*

Miika Luoto: Ilmaisu

Joona Taipale: Transsendentaalisen käsite ja kokemus

klo 12

*INTERSUBJEKTIIVISUUS*

Pauline von Bonsdorff: Lapsen ajattelu – kohtaamisen kysymys

Erika Ruonakoski: Miten tutkia vieraslajisia eläimiä
merleau-pontylaisittain?

klo 14.30

Puhetta johtaa Martina Reuter

*EKSISTENSSIN VARIAATIOT*

Sara Heinämaa: Sairaus ja sen ymmärtäminen

Hermanni Yli-Tepsa: Seksuaalisuus ja herran ja rengin dialektiikka

klo 16.30

*SUHDE FILOSOFIAN HISTORIAAN: KARTESIOLAISUUDESTA SAKSALAISEEN IDEALISMIIN*

Juho Hotanen: Mitä Descartes sanoo meille

Susanna Lindberg: Merleau-Ponty ja Schelling