tulkinta.jpg

Tulkinta ja kritiikki 3/07

Onko kritiikki mainosta? Mistä runous puhuu? Mitä on Kaija Saariahon musiikin mytopoeettisuus. Onko taiteellinen tutkimus OK?

Jutut

Taidetta tulkitsemassa

Hyvä lukija Tässä mustekalan numerossa aiheena on taiteen tutkimus ja tulkinta. Taidehistorioitsija Taina Kauppinen kyseli, miksi kuva-analyysi aloitetaan teosten kuvailulla, jonka jälkeen tulee vasta lopuksi tulkinta? Moni muu on varmaan kysynyt samaa asiaa. Mitään neutraalia kuvailua ei nimittäin ole olemassa. Pieninkin havainto tehdään aina jostakin näkökulmasta, arvolähtökohdasta tai poliittisesta positiosta käsin. Jokaisen havainnon taustalla on […]

Kritiikin tehtävät

Janne Kurki Ihmiset suunnistavat informaatiotulvan keskellä erilaisten strategioiden avulla, joissa kritiikillä on enemmän tai vähemmän keskeinen paikkansa. Mutta mitä tehdä, jos ja kun kritiikistä itsestään tulee osa informaatiotulvaa, kun kritiikkejä alkaa tulvia joka tuutista ja alkaa tuntua, että tarvitsisimme kritiikkien kritiikkejä poimimaan kritiikkien joukosta ne, jotka kannattaisi lukea? Tällöin viimeistään keskustelu kritiikin tehtävistä on paikallaan. […]

Maalaus rysähtää ruumiillisuuteen

Arvio Tarja Pitkänen-Walterin kirjasta ”Liian haurasta kuvaksi – maalauksen aistisuudesta” Kuvataiteilija Tarja Pitkänen-Walterin elämäntyön voisi tulkita maalaustaiteen puolustuspuheena, mutta melko monimielisessä merkityksessä. Hänen työnsä eivät enää viime aikoina ole olleet tunnistettavissa maalauksiksi perinteisessä mielessä, niistä on tullut esineitä, joihin on käytetty materiaalina muun muassa pigmentoitua mehiläisvahaa ja kumia. Kuvataiteen tohtorintutkintonsa kirjallisessa osuudessa (Like 2006), jota […]

Derridan testamentti

Pajari Räsänen Jacques Derrida: Sovereignties in Question: The Poetics of Paul Celan, toim. Thomas Dutoit ja Outi Pasanen, Fordham University Press, 2005 Jacques Derridan (1930-2004) kirjoitukset runoilija Paul Celanista on koottu yksiin kansiin uusina englanninkielisinä käännöksinä. Paul Celanin (1920-1970) esittely parilla sanalla vaikkapa hänen runojensa “teemojen” kautta ei ole aivan yksinkertaista. “Runo”, hän itse kirjoittaa, […]

Mieleni minun tekevi – Ajatelmia taiteesta, joka kulkee nimellä kuva-analyysi

I Yksi tapa opettaa kuva-analyysiä Olen toiminut neljänä vuotena Turun avoimen yliopiston taidehistorian verkkotuutorina ohjaten perusopintoja. Olen pyrkinyt pitämään huolta siitä, että opiskelijat joutuvat alusta asti tekemään kuva-analyysejä. Verkkokursseilla on käytössä Panofsky -sovellus, jossa kuva-analyysi jaetaan kolmeen vaiheeseen: ensin kirjoitetaan kuvaus teoksesta, sitten etsitään teokseen liittyvää tietoa eli tehdään sisältöanalyysi ja kolmanneksi kirjoitetaan tulkinta. Joka […]

Matka on tärkeä, ei päämäärä – Kaija Saariahon mytopoetiikasta ja Notes on Light -sellokonsertosta

28.5.2007 Susanna Välimäki Kaija Saariaho on keskittynyt tuotannossaan yhä enenevissä määrin metafyysisiin ja eksistentiaalisiin, olevaisen olemusta ja ihmisen olemassaoloa käsitteleviin teemoihin. Saariahoa voi pitää mytopoeettisena säveltäjänä: hän on kehittänyt omaleimaisen musiikillisen tyylin, jolla käsittelee filosofis-uskonnollisia teemoja yleisistä mytologioista ja maailmankirjallisuudesta ammentaen. Filosofis-uskonnollisista teemoista puhuttaessa on Saariahon kohdalla korostettava, että kyse on yleishengellisyydestä: Saariahon tuotanto saa […]

VIRTUAALITURISTIN KOTIALBUMI

15.4.2007 Kati Pelkonen ja Irma Puttonen Juha Suonpää: Sacred Places | Pyhät paikat • Valokuvakirja: Sacred Places | Pyhät paikat. Maahenki 2007. • Näyttely: Sacred Places – Pyhät paikat. Valokuvia ja videoita turismin näyttämöiltä. Tampereen Nykytaiteen Museo, TR1-tila 20.1.-25.2.2007. Lähdössä kesälomareissulle? Onhan kamera mukana? Hyvää matkaa! Jos nyt kuitenkin jäät puistoon jäätelölle tai laiturille lukemaan, […]

YMPÄRISTÖ TÄYNNÄ TARINOITA Seminaari Lahdessa 13. –14.9. 2007

* * Seminaari ympäristön kuvien ja kertomusten kysymyksistä torstai – perjantai 13. – 14. 9. 2007 Lahden yliopistokeskuksen luentosalissa Saimaankatu 14, toinen kerros 15140 Lahti Järjestäjä: Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI) yhteistyökumppaneineen Saimaankatu 14, 15140 Lahti puh. +358 50 442 1116 iiaa-info@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/jarj/iiaa Vapaa pääsy! TORSTAI 13.9.2007 9.15-9.30 Professori Arto Haapala, KSEI:n hallituksen puheenjohtaja: Avajaissanat […]

GENERAATTORIGALLERIA PORISSA

ART GENERATION SPACE Avajaiset 5.7.2007, klo 18 Porin Puuvilla (sisäpiha), Pohjoisranta, Pori Tervetuloa! Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osasto avaa 5.7.2007 uuden taidegallerian Porin Puuvillan generaattorirakennuksessa. Generaattorigalleria esittelee uutta nykytaidetta vuorovaikutuksessa historiallisen tilan kanssa. Tilaa hallitsee 1920-luvulla käyttöönotettu ja sittemmin suojeltu generaattorihuone. Näyttelyn kanssa samaan aikaan avautuu verkkoympäristö osoitteessa: www.generaattorigalleria.net Avausnäyttely ja verkkoympäristö kokoavat […]