Tekijyyden etiikka, vapaus ja vastarinta -keskustelutilaisuus keskiviikkona 2.11. 2016

Tervetuloa Tekijyyden etiikka, vapaus ja vastarinta -keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 2.11. klo 14-17:30 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöön Cuporeen (Pitkänsillanranta 3 B, Helsinki)

Keskustelussa etsimme keinoja, mahdollisuuksia vapauttaa tekijyys. Mitä on tekijyyden etiikka nyky-yhteiskunnassa? Mitä on tekijyyden politiikka suhteessa talouteen, tuottamisen vaatimuksiin? Entä mitä on tekijyys vastarinnan välineenä, toimintamallina?

“Yhteisöllinen, jaettu, kollektiivinen tekijyys viittaa aina yhteisesti tuotettuun sisältöön. Yhteinen sisältö toimii siis eräänlaisena tekijyyden lähtökohtana. Toiminnan sisältöä ei voi omistaa, eikä hinnoitella, se ei ole esineellistettävissä – se pakenee markkinatalousmekanismeja, esittää oman kantansa (politiikkansa) ja sitoutuu toimimaan yhteisin periaattein. Kollektiivinen tekijyys on jaettua – mitä siis jää jäljellä: sisältö, yhteiskuntakriittinen ja reflektoiva nyt hetkessä koettu ja eletty akti, mikä on poliittista.”(Ruumiillisia harjoitteita -tuotanto, 2014)

Keskustelu koostuu tekijöiden, taiteilijoiden esityksistä, vaihtoehdoista tekijyydelle.

Mitä on yhteisen ja jaetun toimijuuden etiikka ja politiikka nykypäivänä?

Voiko yhteisöllistä, jaettua tekijyyttä omistaa? Miten (yhteisöllisen) toiminnan etiikka ja sitoutuminen ovat muuttuneet 2000-luvulla, entä muutoksen suhde tekijyyteen?

Mitä on kollektiivinen tekijyys? Voiko kollektiivinen tekijyys hallittavissa?

Entä tekijyys, toiminta ja vastarinta? Voiko tekijyys on vastarinnan väline?

Miten tärkeässä asemassa tuotteistaminen ja tekijyyden tunnistettavuus ovat? Miten niihin tai niilla voi vaikuttaa, toimia niitä vastaan? Onko kysymys pelistä ja millaisesta?

Miten talous ja siihen liittyvä valta ja raha – talouden ja tuotteistamisen politiikat vaikuttavat tekijyyteen?

Taiteilijapuheenvuorot (n. 20 – 30 min):
14.00–14.30
Minna Heikinaho: Tekijä etsii kotiaan ja yhteisöruumis astuu esiin.
Heikinaho pohtii suhdettaan tekijyyteen ja ehdottaa muutamia keinoja tekijyyden purkamisesta sekä siitä miten tekijyys voi toimi vastarinnan välineenä.

14.30–14.50

Paula Tella: Toisissa Tiloissa – ja Piirakkakerho – ryhmät.
Tella on toiminut aktiivisesti naiskuvanveistäjistä koostuvassa Piirakkakerho -nimisessä yhteisötaiteen kollektiivissa sen perustamisvuodesta 2006 alkaen. Toisissa tiloissa -ryhmässä Tella on toiminut vuodesta 2009. Hän on ollut mukana muun muassa seuraavissa ryhmän produktiossa: Porosafari, Golem, Moottoritie on meidän! Parkkitalo, Olives and stones, Humanoidi hypoteesi ja Avalokiteshvara – Siltoja ilman rantoja. Tella toimii myös joogaohjaajana ja on tällä hetkellä kiinnostunut hitaudesta, hiljaisuudesta ja meditaatiosta.
toisissatiloissa.net
piirakkakerho.blogspot.fi

Minna Heikinaho kommentoi (10 min).

15.00–15.20

Timo Wright: Unknown Cargo.
Unknown Cargo on taiteilijansa vasta näyttelyn jälkeen paljastava galleria ja organisaatio. Unknown Cargo on toiminnallaan testannut uudenlaisia taiteen esittämisen ja rahoittamisen tapoja. Syksyllä 2015 yhdessä paikallisten kulttuuri-instituuttien kanssa Unknown Cargo vei galleriansa Tukholmaan ja Kööpenhaminaan esitellen paikallisia ja suomalaisia taiteilijoita uusille yleisöille.
www.unknowncargo.com/fi/

Paula Tella ja Lena Séraphin kommentoivat (10 min).

16.00–16.20
Suohpanterror -ryhmä (suom. Suopunkiterrori) on saamelaisista tekijöistä koostuva ryhmä. Poromiesten käyttämästä suopungista nimensä ottanut kollektiivi muodostuu Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kotoisin olevista taiteilijoista, jotka pysyttelevät anonyymeinä. Kysymys on liikkeestä, joka puolustaa alkuperäiskansojen oikeuksia: tekee näkymätöntä – puhumatonta näkyväksi taiteen keinoin.
suohpanterror.com

Pekka Kantonen ja Minna Heikinaho esittelevät ja kaikki kommentoivat (10 min).

16.30–16.50

Esitykset: “Rinnakkaisista sanoista myötävaikuttavaan kirjoittamiseen”

Lena Séraphin esittelee puheenvuorossaan yhteisöllisen kirjoittamisen lähtökohtia ja vuonna 2014 tehtyä kokeilua, jossa kuvataiteilijat Petri Kaverma, Minna Heikinaho, Behzad Khosravi Noori, Ulrika Gomm, Joanne Lee, Pia Sandström ja Lena Séraphin kirjasivat havaintojaan samanaikaisesti mutta eri paikoissa ja erilaisissa tilanteissa yhden vuorokauden ajan.
Yhteiskirjoituksesta ”Yritys tyhjentää aikaa ja kirjoittaa kaksi lauantaita limittäin” luetaan osia Minna Heikinahon kanssa. Teos on muotoiltu yhdistämällä kokeilussa kirjoitettuja havaintoja ja se resonoi havainnon ja kirjoittamisen yhteyttä.

Maarit Mustonen kommentoi (10 min).

Yhteinen keskustelu 17.00–17.30

Mukana keskustelussa:
Minna Heikinaho
Heikinahon toiminnan tekijyys syntyy ja muuttuu sisältölähtöisesti ja osallistujat esitellään tuotantokohtaisesti. Tuotantojen avulla hän testaa, mistä tekijöistä (yhteisö)taiteen tekijyys muodostuu ja ehdottaa keinoja tekijyyden vapauttamiseksi. Heikinaho tekee taiteellista tutkimusta Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa ja Cuporen ArtsEqual-tutkimusryhmässä.
www.saasanoa.com

Pekka Kantonen on Mäntsälässä asuva kuvataiteilija. Hänen taiteellinen työnsä on 1980-luvun alusta lähtien on ollut yhteistyötä: aluksi taiteilijaryhmissä ja 1990-luvun alusta lähtien oman perheen, läheisten ystävien ja eri alkuperäiskansojen yhteisöjen kanssa. Tohtorintyössään Generational Filming: video diary as experimental and participatory research hän analysoi yhdessä Lea Kantosen kanssa kehittämäänsä yhteisöllisen videokuvauksen ja katsomisen metodia. Tällä hetkellä hän on mukana suunnittelemassa yhteisömuseota Meksikon wirarika-kansan Tsikwaitan yhteisön kanssa.
www.kantonenart.com

Maarit Mustonen on kuvataiteilija, joka on kiinnostunut kielen ja ruumiin välisestä suhteesta ja ristiriitaisesta ihmisestä. Yksi hänen viimeisimmistä töistään on Maarit Mustosten ryhmätapaaminen. Mustonen työskentelee valokuvan, kirjoittamisen, installaation ja esityksen välineillä. Hän on opiskellut tila-aikataiteita, valokuvausta, kirjallisuustiedettä ja valtiotieteitä. Mustonen ja tanssitaiteilija Anne Naukkarinen tekevät parhaillaan kolmatta vuotta yhteistyötä, jota he kutsuvat keholliseksi ja kielelliseksi kuvitteluksi.
maaritmustonen.com

Lena Séraphin on Helsingissä toimiva kuvataiteilija ja taiteen tutkija, joka työskentelee
paikka- ja tilannesidonnaisesti. Séraphin on valmistunut taiteen maisteriksi Goldsmiths Collegesta ja Taideteollisesta korkeakoulusta vuosina 1997 ja 1998. Hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjaa Aaltoyliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Väitöstyön otsikko on Don Quijote kompleksi – laboraatioita fiktionaalisuudessa. Työ tarkastelee fiktion merkityksiä ja perustuu Don Quijote kompleksi -nimiseen kerronnalliseen tilateokseen. Työssään Séraphin keskustelee polarisaatiosta, kuvittelukyvystä ja kaksoisolennon tematiikasta. Lena Séraphin on toiminut Microhistories-tutkimusryhmän jäsenenä vuosina 2014-2016.
lenaseraphin.com

Paula Tella on Helsingissä asuva kuvataiteilija ja esitystaiteilija. Tella työskentelee esitystaiteen reunamilla sekä laaja-alaisesti kuvataiteen kentällä. Hän on opiskellut kuvataidetta Lahden taideinstituutissa, Institut Senissä Indonesiassa ja valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolta 2008.
www.paulatella.com

Timo Wright on Helsingissä asuva ja työskentelevä mediataiteilija. Hän on valmistunut Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulusta taiteen maisteriksi vuonna 2012. Hän on osallistunut aktiivisesti näyttelyihin Suomessa ja kansainvälisesti, keskeisiä näyttelyitä ovat olleet mm. Galerie Anhava Projekti (2016), Helsingin taidemuseo (2013), Design Museo (2012), Amos Andersonin taidemuseo (2012), Helsingin taidehalli (2012, 2010, 2009) ja Kluuvin galleria (2012). Kansainvälisiä näyttelyitä ovat olleet mm. Japan Media Arts Festival ja Stuttgarter Filmwinter (2014). Hänen elokuviaan on esitetty yli 30:llä eri festivaalilla kansainvälisesti.
www.timowright.com

Ilmoittautumiset 31.10 mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/tekijyys

Seminaari on pienimuotoinen, suomenkielinen ja ilmoittautuminen vaaditaan tilajärjestelyjen takia. Olisi mukavaa että perustelisit ilmoittautumisen yhteydessä miksi juuri tekijyys aihe puhuttelee sinua.

Kiitos Artsequal, Koneen säätiö ja Taike.