Tutkimuksia taideyliopistosta

Jyrki Siukonen: Belomor / Šklovski – Taiteellinen tutkimus ja Neuvostoliitto
Martta Heikkilä & Hanna Johansson (toim.): Viivan filosofia

Taideyliopiston Kuvataideakatemia julkaisee Taideteoreettisia kirjoituksia Kuvataideakatemiasta -sarjassa kaksi tuoretta näkökulmaa taiteelliseen tutkimukseen. Kirjoittajat Jyrki Siukonen, Martta Heikkilä sekä Hanna Johansson esittelevät puheenvuoroissaan kirjojen teemoja. Ohjelman jälkeen on mahdollisuus haastatella kirjoittajia.

Tarjoilua.

Belomor / Šklovski – Taiteellinen tutkimus ja Neuvostoliitto

Diktaattori kielen mestarina ja salainen poliisi työnantajana. Luovan ihmisen tie 1930-luvun Neuvostoliitossa on tasapainoilua poliittisen myötäilyn ja vankileirin välissä. Kun Stalin päättää rakennuttaa Belomor-kanavan Vienanmereltä Itämerelle, valokuvaaja Aleksandr Rodtšenko ja kirjallisuusteoreetikko Viktor Šklovski löytävät itsensä työmaalta.

Uudessa kirjassaan Jyrki Siukonen seuraa kahden radikaalin taiteilijan ratkaisuja avantgarden kuolinvuosina ja pohtii taiteellisen tutkimuksen, antautumisen ja vastarinnan muotoja neuvostovaltion kehittyessä totalitaariseksi vankilaksi: ”Lukija kysyköön, jos tohtii, miten hän olisi venäläisenä taiteilijana tai kirjailijana Stalinin valtakunnassa toiminut.” Tuloksena on rikas kulttuurihistoriallinen panoraama ja ensimmäinen laaja Šklovskin esittely suomen kielellä.

Viivan filosofia

Mikä on viiva? Piirtääkö viiva kuvan todellisuudesta? Vai syntyykö piirtämällä uusia, itsenäisiä objekteja, ennennäkemättömiä hahmoja? Kokoelman kirjoittajien painopisteitä ovat kokeellinen piirtäminen ja viivaa koskevien historiallisten oletusten kriittinen tarkastelu. Piirtämisen ja piirroksen uudet muodot ja aiempien käsitysten purkaminen ajoittuvat nykytaiteen varhaisiin vuosikymmeniin 1960- ja 1970-luvuille, jolloin monet käsitetaiteilijat alkoivat laajentaa piirroksen tilallisia, ajallisia ja materiaalisia ulottuvuuksia.

Viivan filosofian lähtökohtia ovat kuvataiteilijoiden ja filosofien kokeilut ja löydöt, jotka tarjoavat tuoreita näkökulmia piirtämisen nykyajatteluun. Kirjoittajina ovat taiteilijat ja taiteen teoreetikot: Stig Baumgartner, Martta Heikkilä, Aline Helmcke, Hanna Johansson, Tuula Närhinen, Riikka Stewen ja Markus Tuormaa.