INTERVENTIONISTINEN MANIFESTI eli seitsemän syytä olla tekemättä kuvataidetta

Toimitukselta: Samaan aikaan kun pääkaupunki kiehuu uudesta museosta rovaniemeläistaiteilijia päättää lopettaa taiteen tekemisen. Kalle Lampelalle voi vastata mustekalan sivustolla.

LUKIJALLE

Taiteen kuolemaan johtava kehitys on edennyt liian pitkälle, jotta sitä voisi pysäyttää vain perinteisin keinoin tuottamalla kuvia, esityksiä, galleria- ja museonäyttelyitä tms. Näiden toimintamuotojen rinnalle tarvitaan radikaalia instituutiokritiikkiä. Eräs radikaali instituutiokritiikin muoto on interventio, jolla taiteilijat voivat vaikuttaa käytännössä vailla mitään rajoja.

Teksti, jota luet on samanaikaisesti interventio ja manifesti instituutiokriittisen interventionismin puolesta. Manifesti on lähetetty allekirjoituksellani varustettuna ja numeroituna ilmaislehtenä (500 kpl) kaikille Suomen taidemuseoille, taidegallerioille, taidekouluille, taidetoimikunnille, taideyhdistyksille, taiteilijajärjestöille, taide- ja kulttuurilehdille sekä suurimpien sanomalehtien ja radio- ja televisiokanavien kulttuuriosastoille. Teksti on julkaistu myös internetissä osoitteissa http://interventionistinenmanifesti.wordpress.com suomeksi ja http://interventionistmanifesto.wordpress.com
englanniksi.

Rovaniemellä 14.1.2012

Kalle Lampela

1. EPÄSELVYYS

Vaikka toimin taiteilijana ja teen taideteoksia, en osaa vakuuttua siitä, miten taidetta tehdään ja mikä jostakin objektista tai visuaalisesta elämyksestä tekee taidetta ja jostakin toisesta ei. Mitään yleispäteviä tai muutoin selkeydessään varmoja kriteerejä ihmisen valmisteiden määrittelemiseksi taiteeksi ei ole.

2. KUVAN UMPIKUJA

En usko, että maailmassa on riittävästi ihmisiä, joita kuvan problematisointi käsitteellisessä mielessä kiinnostaa. Tästä seuraa kaksi toisensa kumoavaa ongelmaa ja umpikuja.
a) Kuvien käsitteellisyyden tai haasteellisuuden vuoksi niitä joudutaan selittämään juurta jaksain, jolloin katsojan omakohtainen pohdinta kuoleutuu.
b) Ilman selittämistä kuvien idea jää tavoittamatta. Onko niitä tällöin mielekästä esittää?

3. TYYTYMÄTTÖMYYS

Kuvalliset tai muilla tavoin visuaaliset ideani tuottavat minulle vain harvoin nautintoa saatikka älyllistä tyydytystä. Myös suurin osa näkemästäni kuvataiteesta jättää mieleni kylmäksi. Moni kuva olisi yksinkertaisesti parempi jättää tekemättä.

4. HALUTTOMUUS TEHDÄ KOMPROMISSEJA

En ole valmis tekemään kompromisseja teoksen saavutettavuuden tai ymmärrettävyyden suhteen, jos kompromissit johtavat teoksen idean tuhoamiseen.

5. UTELIAISUUS

Olen aivan liian utelias tyytyäkseni toistamaan yhtä tekemisentapaa tai jäljentämään kuvia teoksesta toiseen. Kuva ei ole taiteen tae.

6. TAIDE ON KÄSITYÖTÄ

Kuvataidetta tehdään käsin. Tältä osin taiteen nimi pyhittää perusteettomasti ihmisen työtä ja hämärtää lähtökohtansa. Käsityö on konkreettista, taide on abstraktio.

7. INTERVENTION VOIMA

Ilmaisumuotona interventio on vapaa kuvataiteen käsitteellisistä ongelmista ja taidelajien välinesidonnaisuudesta ja esityskonventioista. Intervention tekijä ei kysy lupaa teolleen, vaan hän puuttuu kyselemättä ja rajoituksista piittaamatta yhteiskunnan tilaan.