Väitös nykytaiteen alalta Aalto yliopistossa

TaM ja MA Lena Séraphin esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa
Don Quijote -kompleksi ja laboraatioita fiktionaalisuudessa
perjantaina 24. maaliskuuta 2017 klo 12 Sampo-salissa,
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Hämeentie 135 C, Helsinki.

Vastaväittäjänä on PhD, kulttuurihistorioitsija Axel Andersson.
Kustoksena on professori Juha Varto, Aalto-yliopiston taiteen laitos.
Keskustelu käydään ruotsiksi.

Miten valokuvaa natsistisesta ohimarssista Hangossa 2.6.1943 voi esittää ilman että kuvan ideologinen sanoma kertautuu ja vahventuu?

Fiktio mahdollisuutena on väitöstyön perustava olettamus ja tämän taiteellisen tutkimuksen lähtökohta on todellisen henkilöhahmon esittäminen. Väitöstyön aikana Lena Séraphin on pitänyt kuvitteellista hahmoa Andrea Meinin Bückiä kolleganaan ja kokeillut miten he yhdessä voivat suunnitella väitöstyön taiteellisia produktiota. Séraphin huomioi toisen teelmän joka on synkronisoitu henkilöhahmon valmiiksi tulemisen kanssa, nimittäin mitä todellisempi Andrea Meinin Bück on sitä kuvitteellisempi Lena Séraphin on teoksessa Lena Séraphin, Andrea Meinin Bück & Don Quijote -kompleksi.
Séraphin tutkii subjektiivisuutta suhteessa siihen polarisaatioon jonka hän koki katsoessaan valokuvaa ohimarssista. Hän selvittää kaunokirjallisia, neurokognitiivisia ja teoreettisia ymmärryksiä kahdentumisesta/jakautumisesta, ja havainnollistaa miten reflektio edellyttää samaistumista tutkimusproblematiikkaan. Väitöstyön tavoite on esittää imaginaarinen tietoa tuottavana ympäristönä ja vahvistaa muutoskykyistä identiteettiä. Meinin Bück ja Séraphin ovat nivoneet sotilasarkistojen valokuvia taiteelliseen väittämään ja esittäneet näitä valokuvia installaatiossa Lena Séraphin, Andrea Meinin Bück & Don Quijote -kompleksi. Väitöstyössä Séraphin tarkastelee tätä narratiivista ja tilallista teosta, joka on väitöstyön tulos. Séraphin käsittelee uudelleensuuntaamista, menetelmää jonka avulla hän pyrkii ajankohtaistamaan sotilasarkistojen valokuvia henkilökohtaisessa tietoisuudessa ja avaamaan sulkeutuneita käsityksiä.
Lena Séraphin kirjoittaa miten hänellä ei ole yksiselitteistä vastausta siihen miten valokuvaa voi asettaa esille tuottamatta natsistista ideologiaa, mutta toteaa että valokuvan esittämisellä on funktio, nimittäin näyttää miten natsistiset kulkueet ovat jälleen ja edelleen mahdollisia.

Lena Séraphin on kuvataiteilija. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Goldsmiths’ College:sta (University of London) vuonna 1997 ja Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1998. Lisätietoja, verkkosivut: www.lenaseraphin.com