Väitös Marguerite Durasista

Väitöskirjani “Fictionalising Trauma: The Aesthetics of Marguerite Duras’s India Cycle” esitetään tarkastettavaksi lauantaina 12. joulukuuta klo 10. Helsingin yliopistossa, päärakennuksen auditorium XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on professori Leslie Hill, University of Warwick, ja kustoksena on professori Heta Pyrhönen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa https://oa.doria.fi/handle/10024/50284

Sirkka Knuuttila
Yleinen kirjallisuustiede, Taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingin yliopisto
sirkka.knuuttila@welho.com

***

I will publicly defend my dissertation “Fictionalising Trauma: The Aesthetics of Marguerite Duras’s India Cycle” on the 12th of December, 2009 at 10 o’clock a.m. in the main building of the University of Helsinki, Unioninkatu 34, Auditorium XII. The opponent will be Professor Leslie Hill from the University of Warwick, UK, and the custos will be Professor Heta Pyrhönen.

The abstract of the dissertation can be read in the service of E-thesis https://oa.doria.fi/handle/10024/50284

Sirkka Knuuttila
Comparative Literature, Faculty of Arts
University of Helsinki
sirkka.knuuttila@welho.com