Väitös ympäristöestetiikasta 13.11. 2015

Estetiikan väitöstilaisuus

FM Sanna Lehtinen väittelee perjantaina 13.11.2015 kello 12:00 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta:

“Excursions into Everyday Spaces – Mapping Aesthetic Potentiality of Urban Environments through Preaesthetic Sensitivities”

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, vanha puoli, aud. XIV, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on Prof. Andrew Ballantyne, Newcastle University, ja kustoksena on professori Arto Haapala.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157356