VUODEN MUSEOTEKO -TUNNUSTUS SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEOLLE

ICOM – Suomen komitea on päättänyt myöntää Vuoden museoteko -tunnustuksen
2011 Suomen valokuvataiteen museolle.

Suomen valokuvataiteen museo on valtakunnallinen valokuvan erikoismuseo,
jonka tehtävänä on edistää ja vaalia valokuvataidetta ja valokuvakulttuuria.
Suomen museokentällä museo sijoittuu taide- ja kulttuurihistoriallisten
museoiden leikkauspisteeseen. Valokuvataiteen museo on käyttänyt asemaansa
oivaltavasti ja innovatiivisesti haastaen museoiden vakiintuneita
toimintatapoja. Monipuolinen ja näkemyksellinen näyttelyohjelmisto ja uudet
yleisötyön muodot erottavat Suomen valokuvataiteen museon edukseen. Suomen
valokuvataiteen museo on myös vahvasti suuntautunut tutkimukseen niin
julkaisu- kuin näyttelytoiminnassaan.

Nykyvalokuvataiteen edistäjänä museo on tuonut esiin sekä suomalaisessa
valokuvataiteessa asemansa vakiinnuttaneita että sen nousevia tekijöitä.
Valokuvataiteen museon yleisötyön uusia muotoja ovat museokentän työkaluiksi
kehitetyt kännyköitä ja verkkomaailmaa hyödyntävät palvelukonseptit. Museon
järjestämissä ”Purku-klubeissa” keskustellaan mieltä kiihottavista
ajankohtaisista visuaalisen kulttuurin kysymyksistä. Syksyllä 2011 museo
julkaisee alan ensimmäisen kotimaisen opaskirjan suurten valokuva-arkistojen
hallinnan perusteista antamaan pohjaa tulevaisuuden arkistojen ja uusien
kokoelmahallintajärjestelmien suunnittelulle.

Suomen valokuvataiteen museo osoittaa toiminnallaan, että museon tehtävä on
hyvinvointipalveluiden tuottamisen ohella hahmottaa kulttuuria ja
yhteiskuntaa. Museo osallistuu valokuvahistorian uudelleenkirjoitukseen sekä
nykytaiteen ja laajemminkin nykykulttuurin määrittelyyn.

Vuoden museoteko -tunnustus julkistetaan kansainvälisenä museopäivänä
18.5.2011.

Kansainvälinen museoneuvosto ICOM (International Council of Museums) on
hallituksista riippumaton kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu yli 20.000
museoalan ammattilaista 140 maasta. Suomi on noin 800 jäsenellään yksi
suurimmista jäsenmaista. ICOM toimii Unescon asiantuntijajärjestönä
kulttuuriperintöä ja museoita koskevissa asioissa. Suomen komitea edistää
ICOM:in tavoitteiden toteutumista kansallisella tasolla ja tukee jäsentensä
mahdollisuutta osallistua kansainväliseen toimintaan.

ICOM – Suomen komitea on myöntänyt Vuoden museoteko -tunnustuksen vuodesta
1992 lähtien. Tunnustuksen ovat saaneet muun muassa EMMA – Espoon modernin
taiteen museo, Visavuoren museosäätiö ja Sara Hildénin taidemuseo.
Täydellisen listan löydät ICOM-Suomen komitean verkkosivulta:
finland.icom.museum