Wikimaraton Kiasmassa – Instituution vallan vai vapaan tiedon puolesta? 13.2.2013

Ennisofia Salmela 13.2.2013

Helmikuun ensimmäisenä perjantaina Kiasmaan saapuu joukko taiteesta ja kirjoittamisesta kiinnostuneita nuoria. On alkamassa perjantai-iltapäivästä lauantaihin kestävä Wikimaraton, jonka tarkoituksena on kartuttaa museon kokoelmataiteilijoita, -näyttelyitä ja -teoksia sekä Kiasma-teatteria ja Kiasman arkkitehtuuria käsittelevien artikkelien määrää Wikipediassa. Tapahtumaan osallistui karkeasti arvioiden noin kolmisenkymmentä kirjoittajaa, joista suurin osa oli taiteen eri alojen opiskelijoita. Kirjoittamisen ohella tapahtuman oheisohjelmana oli asiantuntijatietoiskuja, keskiyön opastuksia sekä Wikimedian edustajien puheenvuoroja. Sekä Wikipediaan sivustona että Wikimaratoniin valtion instituution järjestämänä tapahtumana liittyy kiinnostavia huomioita ja ongelmia, jotka tulivat keskusteluissa ja puheenvuoroissa esiin.

Taiteilija Dan Perjovschi oli lauantaina mukana kertomassa tulevasta Irti kehyksistä -näyttelystään ja työskentelystään. Dan esitti puheenvuoronsa lopuksi kysymyksen: ”Miksi te olette täällä?” Ennen Perjovschia Otso Kantokorpi oli osoittanut epäilynsä Kiasman Wikimaraton-tapahtumaa kohtaan. Palaan Kantokorven kritiikkiin myöhemmin, mutta tätä ennen on hyvä vastata kysymykseen, miksi joukko ihmisiä tulee viettämään yön museossa vain kirjoittaakseen artikkeleita, jotka tavalla taikka toisella palvelevat Kiasmaa?

Uskallan epäillä, että kukaan olisi tullut tapahtumaan vain auttaakseen valtion taidemuseota tulemaan näkyvämmäksi Wikipediassa. Oma syyni paikalle tuloon oli, että kannatan avointa tiedonlevittämistä ja koin Wikipediaan kirjoittamisen olevan mielekkäämpää, kun olen saanut siihen ohjeistusta ja opastusta. Mielestäni myös artikkelin aiheen valinnan teki helpommaksi, kun minulle annetaan tietyt, joskin melko löyhät, raamit joiden sisällä toimia. Tapahtumassa tuli myös hyvin selväksi se, mikä Wikipedian tarkoitus oikeastaan on. Se on tietosanakirja, josta voi nopeasti tarkistaa faktoja ja sen artikkeleissa pyritään välttämään arvottamista, arvostelua ja omien mielipiteiden esiintuomista. Toisaalta Wikipedian artikkeleiden objektiivisuus ja faktuaalisuus on helposti kyseenalaistettavissa.

Kun aloitin ensimmäisen artikkelin kirjoittamisen Wikipediaan, minä sekä vierustoverini törmäsimme heti objektiivisuuden ongelmaan. Artikkelin aiheen valinta arvottaa, sillä kirjoittaja selvästi kokee tietystä aiheesta kirjoittamisen erityisen tärkeäksi. Entä sitten, kun on valittu aiheeksi esimerkiksi taiteilija? Voidaanko sanoa, että taiteilija on jonkin maan merkittävin taiteilija? Tämähän on selvä mielipide ja kaukana objektiivisuudesta. Wikipediassa on myös luokittelun ongelma: millä perustein tietyt teokset laitetaan tiettyjen ismien alle? Artikkelien perustelut aiheittensa merkittävyydestä ja luokittelun problematiikka osoittaa, että Wikipedian tekstit ovat sinällään tulkinnanvaraisia.

Toinen Wikimaratonissa esiin tullut ongelma liittyy tapahtuman järjestäjään. Kantokorpi toi tervetulleen lisän puhuessaan Wikimaratonista instituutiokriittisestä näkökulmasta. Kritisoidessaan instituutiota Kantokorpi puhuu aiheesta, joka on jo erittäin tuttu kaikille, jotka ovat joskus opiskelleet taidehistoriaa. Vaikka Kantokorven huomiot olivat oikeassa paikassa esitettyjä, mietin, onko tämä oikea yleisö? Olisiko instituutiokritiikistä tarpeen puhua sellaisen yleisön edessä, jolle aihe ei ole jo ennestään tuttu? On itsestään selvää, että museo instituutiona käyttää tietynlaista valtaa määritellessään mitkä teokset ja taiteilijat ovat merkittäviä ja tarvitsevat esimerkiksi oman Wikipedia-artikkelinsa. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö mikään muu taide voisi olla arvokasta, instituutiot eivät määrittele totuutta, vaan ilmaisevat mielipiteensä. Tämä mielipide on yleensä hyvin pienen ryhmän muodostama.

Instituutioita siis kuuluu ja pitää kritisoida, kuten myös Wikipediaa tai kaikkia muitakin tahoja, jotka kategorisoivat, luokittelevat ja lokeroivat.

Kriittisessä valossa voitaisiin siis esimerkiksi sanoa, että Wikimaratonissa Kiasma käyttää valtaansa lisäämällä itselleen suotuisten artikkelien määrää sivustolla. Toisaalta kokoelmataiteilijaa käsittelevässä artikkelissa ei välttämättä mainita Kiasmaa, eikä lukija tiedä, missä tämä artikkeli on luotu sillä artikkeleita ei kirjoitettu Kiasman nimissä, vaan omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Oltiin tapahtuman luonteesta sitten mitä mieltä hyvänsä, Wikimaraton palveli terveellä lähdekriittisyydellä höystettyjä osallistujia, jotka löysivät Wikipediasta mielenkiintoisen foorumin. Toisaalta tapahtuma palveli ennen kaikkea Wikipediaa, jossa artikkelien sekä kirjoittajien määrä lisääntyi viikonlopun aikana.

Lopulta Wikimaratonista poistuu joukko ihmisiä, jotka ovat oppineet, kirjoittaneet ja jakaneet tietoa. Tapahtuma teki mielestäni Kiasman helpommin lähestyttäväksi. Yleisöä osallistavana sekä samasta aiheesta kiinnostuneiden ihmisten kohtaamispaikkana Wikimaraton toimi erittäin hyvin. Mutta sen minkä minä jälleen opin tapahtuman aikana oli se, kuinka mielenkiintoisin keskustelu syntyy kritisoimalla, kyseenalaistamalla ja olemalla eri mieltä.