Kuraattoriseminaari Kiasmassa 6.3.2008 (Ilmoitus)

ÜBERKURAATTORI, SEREMONIAMESTARI, MAKUTUOMARI. KURAATTORIN AMMATIN MONET
KASVOT

Seminaari Kiasman Seminaaritilassa torstaina 6.3.2008 klo 13-18. TERVETULOA!

Järjestäjät: Suomen Kuraattorien Yhdistys SKY ry, Kiasma ja FRAME

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille

Seminaarin teema:

“Nykyajan nietzscheläinen yli-ihminen, Übermensch, on Übercurator,
ylikuraattori,” kirjoitti Art Monthlyn päätoimittaja Patricia Bickers
vuosituhannen taitteessa. Bickersin ajatus on, etteivät nykykuraattorit
huolla taidekokoelmia kuten edeltäjänsä, vaan luovat näyttelyitä
subjektiivisen näkemyksensä ohjaamina. Nykyisenkaltaisten kuraattorien
ammattikunta syntyi 1990-luvun kuluessa biennaalien ja nykytaiteen
katselmusten myötä. He kokoavat neuvoa antavien asiantuntijoiden kanssa
näyttelyitä, jotka esittävät nykytaiteen kärjen ja pyrkivät huomioimaan
ajankohdan poliittis-sosiaalis-yhteiskunnallisen ilmaston.

Suomen Kuraattorien Yhdistys SKY ry toivottaa teidät lämpimästi
tervetulleiksi avajaisseminaariin keskustelemaan nykykuraattorin
ammattikuvasta ja siitä, millä keinoin kuraattorit tuottavat näyttelyitä
taideyleisön kulutettavaksi.

Ohjelma:

13.00 Avaussanat: SKY:n puheenjohtaja Aura Seikkula
Kiasman tervehdys: Intendentti Marja Sakari
13.15 Max Ryynänen, FT, Visuaalisen kulttuurin lehtori, TAIK: “Taideteos
kuratoinnin ja verkostoitumisen aikakaudella”
14.00 Marita Muukkonen, kuraattori, Frame: “Kuraattorin työpaikka: koko
maailma”
14.45 Kuvataideakatemian rehtori Maria Hirvi-Ijäs: “Miksi en kuratoi?”
15.30 Kahvitauko
15.45 Amanuenssi Leevi Haapala, Kiasma:”Kokoelmasta diskurssiksi,
diskurssista näyttelyksi. Tarkastelussa Kuvan jälkeen -kokoelmanäyttely”
16.30 Kuraattori Juha Huuskonen: “Elektroninen taide ja alakulttuurit”
17.15 Yleisökeskustelu
18.00 Tilaisuus päättyy

Nykytaiteen näyttelyiden kuratointi on Suomessa vahvasti sidottu
taidelaitoksiin ja -instituutioihin. Suomessa on kuitenkin yhä enemmän myös
itsenäisesti toimivia kuraattoreita. Suomen Kuraattorien Yhdistys SKY ry on
perustettu syksyllä 2007 sekä instituutioissa että itsenäisesti
työskentelevien kuraattorien aatteelliseksi etujärjestöksi.

Lisätietoja yhdistyksestä ja seminaarista löytyy tämän viestin liitteistä.
Lisätietoja antavat myös yhdistyksen perustajajäsenet:

Aura Seikkula (puheenjohtaja), aura.seikkula@gmail.com, 050-5015121
Annamari Vänskä (varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja),
annamari.vanska@helsinki.fi, 045-1116158
Kaisa Heinänen (sihteeri), kaisa.heinanen@gmail.com, 050-5145336