Kulttuurijournalismi, tosiasiat ja mututuntuma

28.11.2009 Saara Hacklin

Taidekritiikki ei puheenaiheena ole uusi. Kulttuurijournalismin tila herättää säännöllisin väliajoin keskustelua – näin kuuluukin olla. Silti ei voi välttyä tunteelta, että kuluneen vuoden aikana keskustelu olisi ollut poikkeuksellisen vilkasta ja huolestunutta. Vuoden mittaan yleisö sai kuulla argumentteja kulttuuritoimittajien hampaattomuudesta ja perinteisen taidekritiikin katoamisesta unholaan.

Äskettäin keskustelu sai taas uuden käänteen. Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla Paula Holmila kirjoitti näivettyneistä kulttuurisivuista ja väitti, että uutisiksi kelpaavat vain taidemaailman skandaalit, juorut ja rahat. (HS 24.11.2009) Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu kritiikittömästi esitettyihin väitteisiin kulttuurijournalismin alennustilasta, suoranaisesta kriisistä. Saman lehden oma kulttuuritoimittaja Teemu Luukka kommentoi Holmilan tekstiä peräänkuuluttamalla keskusteluun alkeellisia faktoja. (HS 25.11.2009) Ovatko kritiikit todella saaneet väistyä päivälehtien sivuilta kohu-uutisten myötä, kuten väitetään? Toinen kysymys tietysti voisi olla, onko kritiikin ja kulttuurijournalismin mahdollinen alennustila tosiasia, joka voidaan todentaa kiistatta, vai jääkö tinkaaminen aina sittenkin erilaisten mututuntumien taistoksi. Jostain kertovat myös suomalaisen kritiikkikeskustelun virkistävät teot, esimerkiksi Tuli&Savu -lehden julkaisemat kokeelliset kritiikit, Nuoren Voiman Kritiikki -lehti, Esitys -lehti tai uudet verkkosivustot, esimerkiksi Liikekieli sekä tietysti – jo vuodesta 2003 – Mustekala, vain muutamia mainitakseni.

Mustekala ja Suomen arvostelijain liiton (SARV) kuvataidejaos järjestivät yhdessä Kiasman kanssa 22. lokakuuta 2009 taidekritiikkiä käsittelevän seminaarin “Kriitikosta kiinni. Kritiikki kohtaa nykytaiteen”. Kyseessä oli Mustekala-verkkolehden ensimmäisen seminaaritapahtuma. Nyt käsillä olevan teemanumeron tekstit perustuvat 22. lokakuuta järjestetyn tapahtuman esitelmiin.

”Kriitikosta kiinni” -seminaarissa haluttiin miettiä, millaisia haasteita oma aikamme ja muuttunut taidekenttä voi asettaa kriitikolle. Päätoimittaja, dosentti Irmeli Hautamäki käsitteli esityksessään Internetin mahdollisuuksia ja haasteita. Hän tarkastelle tekstissään uusiin medioihin liitettyjä epäluuloja ja kertoo hieman Mustekalan historiasta.

Aivan päivän lopuksi järjestettiin paneelikeskustelu. Tämän keskustelun aloituspuheenvuorona toimi estetiikan tutkija Martta Heikkilän kirjoittama teksti, jossa kysytään, onko kritiikillä yleisöä. Teemanumerossa julkaistaan Heikkilän puheenvuoron laajennettuna ja se toimiikin hyvin johdantona kritiikkiteemaan: Heikkilä luo katsauksen kritiikin historiaan ja kysyy kuka oikeastaan puhuu kriitikon suulla. Tutkija Veli-Matti Saarinen pohtii kritiikin ulottuvuuksia teknisen reproduktion aikakaudella Walter Benjaminin ajatuksia seuraten.

Tutkija ja kriitikko Tiina Purhonen ja taiteilija Lea Kantonen keskustelivat yhteisötaiteesta: millaisia erityisiä näkökulmia ja haasteita yhteisötaiteen tarkastelussa olisi otettava huomioon? Runoilija ja runouslehti Tuli&Savun toinen päätoimittaja Henriikka Tavi puhui kokeellisuudesta ja kritiikistä. Artikkeli herättää kysymyksen siitä, mitä tapahtuu kun kriitikko ja kritisoitava eivät ymmärrä toisiaan. Artikkeli sisältää myös ehdotuksia kokeellisen kritiikin muotokokeiluiksi. Tutkija ja kriitikko Juha-Heikki Tihinen esitteli Oscar Wildelta lainaamaansa ajatusta kriitikosta taiteena: Tihisen kriitikko ”on kuin paraskin maahanmuuttoviranomainen, joka sallii vain soveliaiden ja tiettyjä arvoja kannattavien ajatusten maahantulon.”

Lisäksi teemanumerossa on mukana on kuvataiteilija Minna L. Henrikssonin teos Helsinki Map, September 2009. Pääkaupungin taidemaailman kytköksiä kuvaava teos muistuttaa siitä, miten pienessä maassa kaikki tuntuvat tuntevan kaikki – tilanne ei ole helppo, jos sattuu tulemaan taidepiirien ulkopuolelta. Kartta myös näyttää, miten monella kuvataidekentän toimijalla, myös kriitikoilla, on useita eri rooleja.

Sitoutumatta mihinkään tiettyyn taidemuotoon Mustekala tarjoaa erilaisen foorumin taidekritiikeille ja -keskustelulle. Lehdessä toivotetaan tervetulleeksi erilaiset näkökulmat aikamme ilmiöihin. Tervetuloa lukemaan ja tarjoamaan juttuja!

Mustekala kiittää lämpimästi yhteistyökumppaneitaan: SARV ja kuvataidejaos, Kiasma, tapahtuman järjestelyyn osallistuneet, puhujat. Kiitokset tietysti myös kuulijoille ja lukijoille. Keskustelu jatkukoon!

Linkit:

Sivustoja ja tekstejä kritiikistä ja kritiikkikeskustelusta kiinnostuneille

Paula Holmilan vieraskynä
Kritiikki
Eeva Kempin blogiteksti skandaalin kaipuusta
Saara Hacklinin blogiteksti tähdellisestä kritiikistä
Tuli & Savu
Kritiikkiportti