Ne Kökarin Annat ja Myrskyluodon Maijat (2014)

Tulossa ollaan

Ruohosen työt ovat helposti lähestyttäviä eivätkä raskaimmillaankaan painostavia. Akryylilevyt tuovat jo mukanaan sen verran ilmavuutta ja keveyttä, ettei ravisteluefektille juuri jää sijaa.

Gluklya: Clothes for the demonstration against false election of Vladimir Putin (2011–2015)

Maailma ilman utopioita

Venetsian biennaali huokuu 1800- ja 1900-vuosisadan vaihteen maailmannäyttelyajattelua maapaviljonkeineen ja pyrkimyksineen edustaa kulttuurin uusimpia virtauksia. Sen kanssa samaan aikaan järjestettiin Milanon maailmannäyttely.

An Art of Institutions

An Art of Institutions aims to use institutions as a material in the way that canvas, paint or photographic paper are materials. Each institution will react to a project in a specific way.

Ascó, Espanja 2014.

Ydinvoimalan keinotekoinen ylevä

Ydinvoimalan ylevä on pitkiä ajallisia kaaria, valtavaa energiaa, etäisyyden vaatimusta, kuolettavaa läheisyyttä. Vaikka kuvat eivät aseta ydinvoiman dystooppista luonnetta etualalle, kummittelee ylevän eetos estetisoitujen kuvien taustalla.

Maecenas Killan stipendi kuvataiteilija Kaarlo Staufferille

Stauffer työskentelee öljyvärimaalauksen ja myös kevyempien materiaalien, kuten guassin ja vesivärin parissa. Hän tekee myös proosapohjaista sarjakuvaa.

Thomas Hobbes: Leviathan

Pieniä kirjoituksia taiteesta ja demokratiasta I

Kalleisten haastattelemat ihmiset muodostavat teoksen käyttöliittymän alkutilanteessa kuvan, jossa kaikki sata ovat kääntyneet kohti katsojaa, kuten Leviathanin pikku-ukkelit ikään. Muodostuuko heistä suurempi kokonaisuus? Edustaako kokonaisuus meitä?

Camilla Vuorenmaa, Mies risteyksessä - Man on the Crossroads, 2013-2014 / Emma - Espoon modernin taiteen museo

Nykytaiteen narratiivisuus on esityskonventioita, illuusioita, kulttuurin erityispiirteitä ja olemisen vaikeutta

Taiteen suurten tarinoiden voidaan sanoa kuolleen modernismin päättymisen myötä 1960-luvulle tultaessa. Mutta minkälaisia ovat taiteen tarinat juuri tällä hetkellä?

Näkymä eVOCAL-näyttelystä. Kuva: Sinne.

Kylmiä ja lämpimiä ääniä – Jenna Sutela ja Lars TCF Holdhus: eVOCAL

Näyttelyssä kieli hajoaa ääniaalloilla ja kirjoitetussa tekstissä palasiksi, rakentuu uudelleen, muuntautuu. Kone ja ihminen sekä orgaaninen ja epäorgaaninen yhdistyvät kokonaisuudessa, jossa kokeellinen luonnontiede kohtaa installaatiotaiteen.

Petteri Enroth ja Matti Tuomela

Kulttuurilehti Mustekalan päätoimittajiksi Petteri Enroth ja Matti Tuomela

Uudet päätoimittajat tuovat kuvataiteen kentästä ponnistavaan, mutta vahvasti poikkitaiteelliseen Mustekalaan entistä enemmän taiteidenvälisyyttä.

1_20151013074900.jpg

Esineiden visuaalinen runous Ismo Kajanderin taiteessa

Taiteilijan kyky löytää esineiden yhdistelmistä visuaalisia kontrastipareja ja samanaikaisesti taidehistoriallisia ja historiallisia näkymiä on jäljittelemätön.

1 2 3 4 5 6 150