museopeda.jpg

Museopedagogiikka ja taiteen välittäminen 3/11

Kuraattorihypeä, museopedabuumia… Mitä, miksi, kenelle? Mustekala pureutuu taustoihin ja tarkoitusperiin.

Jutut

Vanhat kysymykset – uudet vastaukset?

Anni Venäläinen Tämän vuotisen, juuri syyskuussa Zagrebissa pidetyn ICOM CECA:n (The Committee for Education and Cultural Action) konferenssin teemana oli ”Old Questions – New Answers”. Otsikko kertoo että konferenssi pyrki sysäämään museopedagogiikan alaa koskevaa keskustelua uudenlaisille raiteille ja availemaan yleisötyön umpisolmuja. Hyvien käytäntöjen jakaminen oli museopedagogiikan arvokysymysten pohtimisen ohella seminaarin tärkeä osa. Osallistujia oli useista […]

Taidetta – mutta miten tarjoiltuna?

Pirkko Holmberg Kiinnostus museopedagogiikkaa, kuratointia ja taiteen välittämistä kohtaan on noususuhdanteessa. Suomessa näiden alojen käytännöt hakevat omaa muotoaan, eivätkä käsitteet useimmissa tapauksissa ole valmiiksi kiteytyneitä. Mustekala on tarttunut haasteeseen omalla tavallaan. Esinäytös nähtiin jo viime keväänä, kun Anni Venäläisen ja Max Ryynäsen käymän museopedagogiikkakeskustelun ympärille versoi ikään kuin orgaanisesti sarja museoalan vaikuttajien puheenvuoroja. Oli selkeä […]

Taidetta – mutta miten tarjoiltuna?

Pirkko Holmberg Kiinnostus museopedagogiikkaa, kuratointia ja taiteen välittämistä kohtaan on noususuhdanteessa. Suomessa näiden alojen käytännöt hakevat omaa muotoaan, eivätkä käsitteet useimmissa tapauksissa ole valmiiksi kiteytyneitä. Mustekala on tarttunut haasteeseen omalla tavallaan. Esinäytös nähtiin jo viime keväänä, kun Anni Venäläisen ja Max Ryynäsen käymän museopedagogiikkakeskustelun ympärille versoi ikään kuin orgaanisesti sarja museoalan vaikuttajien puheenvuoroja. Oli selkeä […]

Lapset museossa – haaste ja mahdollisuus. Henna Paunun haastattelu

Haastattelu Anni Venäläinen Anni: Kuinka ajatus erityisesti lapsille ja nuorille suunnatuista nykytaiteen näyttelyistä syntyi? Miksi näyttelyitä juuri tälle kohderyhmälle? Henna: Rauman taidemuseossa on pitkä perinne vuosittaisella näyttelyllä, jonka kohderyhmänä ovat lapset eli aloittaessani amanuenssin työt täällä oli jo olemassa selkeä tilaus, johon piti vastata. Aikaisemmat näyttelyt olivat liittyneet perinteisemmin lastenkulttuuriin – tonttuja, nalleja, satukuvituksia ja […]

Vanhat kysymykset – uudet vastaukset?

Anni Venäläinen Tämän vuotisen, juuri syyskuussa Zagrebissa pidetyn ICOM CECA:n (The Committee for Education and Cultural Action) konferenssin teemana oli ”Old Questions – New Answers”. Otsikko kertoo että konferenssi pyrki sysäämään museopedagogiikan alaa koskevaa keskustelua uudenlaisille raiteille ja availemaan yleisötyön umpisolmuja. Hyvien käytäntöjen jakaminen oli museopedagogiikan arvokysymysten pohtimisen ohella seminaarin tärkeä osa. Osallistujia oli useista […]

Tulla kuulluksi – Krister Gråhn taiteilijan ja museon yhteistyöstä

Haastattelu Anni Venäläinen Anni: Krister, olet kuvanveistäjä ja piirtäjä, valmistuit kuvataiteilijaksi vuonna 2001 ja kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2009. Kuvailisitko hieman taiteellista työskentelyäsi ja taiteellisia tavoitteitasi? Krister: Vuosien saatossa kirjoittamieni pitkien taiteilijapuhejargonien viimeisin tiivistys ulkopuolelta työskentelyäni seuranneen kriitikon toimesta kuuluu jotenkin näin: Suurempien kaupunkien näyttelytoiminnan lisäksi olen tietoisesti järjestänyt näyttelyitä ja osallistunut näyttelyihin myös pienemmillä […]

Multimediaoppaan käyttökokemuksia

Pilvi Tuomainen Viime keväänä kävin Lontoon matkallani tutustumassa British Museumiin ja Tate Moderniin uudelleen monien vuosien tauon jälkeen. Olin edellisenä lukuvuotena opiskellut Jyväskylän yliopistossa museologiaa ja taidekasvatusta, minkä johdosta katsoin museoita uudesta näkökulmasta käsin. Muun muassa tämän takia odotin museovierailuilta paljon. Etenkin British Museum, jota oli tituleerattu museologian opinnoissa museoiden äidiksi, herätti etukäteen juhlallisia ja […]

Kokeellinen tapahtuma ja opetuksen rajat

Anna Jensen Porin puuvillan Värjäämössä, Generaattorigalleriassa ja Porin ympäristössä järjestettiin 29.–30.9.2011 Kokeellinen tapahtuma, joka koostui esityksistä, luennoista, kaupunkitilasta, ruuasta, juomasta ja äänestä. Järjestäjinä toimivat Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median laitos ja Vappu Jalonen. Tapahtuma herätti monia kysymyksiä kokeellisuudesta ja kokeellisuuden olemuksesta. Teoksissa yhtenä yhdistävänä teemana oli keskeneräisyyden ja virheiden mahdollisuuden hyväksyminen. Käytännössä tämä […]

Opiskelijan kokemuksia CuMMAsta

Anna-Kaisa Koski Löysin CuMMAn sattumalta, facebookista. Ilman sosiaalista mediaa tieto Suomen ensimmäisestä kuraattorikoulutusohjelmasta olisi ainakin hakuajan osalta mennyt minulta täysin ohi. Toisaalta, ilman vahvaa painotusta näyttelypedagogiikkaan, olisin tuskin pitänyt ohjelmaan hakemista mitenkään realistisena tai järkevänä taiteentutkimuksen ja taidekasvatuksen opintojeni kannalta. Kyseinen painotus teki CuMMAsta minulle helpommin lähestyttävän. Kyseessä ei ollutkaan suoraviivainen kuraattorikoulutusohjelma, vaan avoimempi tapaus, […]

Mikä CuMMA?

Henna Harri Uusien aloitteiden ja pienten non-profit organisaatioiden määrä on taidekentällä kasvanut viimeisten vuosien aikana huimasti. Toisaalta yhä epävarmempien talousnäkymien vallitessa kulttuurin rahoitus on paineiden alla, jolloin laadukkaiden sisältöjen tuottaminen ja riittävien resurssien takaaminen vaatii monilta pieniltä ja suurilta organisaatioilta jonglöörin taitoja. Taide tulisi nähdä synergisenä osana elämää ja yhteiskuntaa. Yhä useammin myös taiteilijat ja […]

PEDA. Puun ja kuoren, yleisön ja intelligentsian, palvelun ja bisneksen välissä

Kaija Kaitavuori Suomen valokuvataiteen museo sai Vuoden museoteko -tunnustuksen 18.5.2011. Museon asiaa koskevassa tiedotteessa pisti silmään viimeinen kappale, joka kertoo, että “Suomen valokuvataiteen museo osoittaa toiminnallaan, että museon tehtävä on hyvinvointipalveluiden tuottamisen ohella hahmottaa kulttuuria ja yhteiskuntaa. Museo osallistuu valokuvahistorian uudelleenkirjoitukseen sekä nykytaiteen ja laajemminkin nykykulttuurin määrittelyyn.” Museon tehtäväksi tässä on nostettu hyvinvointipalvelujen tuottaminen, itsestään […]

Taidekasvatuksen näkökulma – Pauline von Bonsdorffin haastattelu

Anni Venäläinen Anni: Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen oppiaineessa käsitellään esittelyn mukaan “taidetta, sen traditioita ja asemaa fokusoiden prosesseihin, joissa ihmiset luovat ja vastaanottavat taidetta yksilöinä ja yhteisöinä”. Opinnot eivät tähtää kuvataideopettajien kouluttamiseen, mutta antavat valmiuksia moniin eri tyyppisiin tehtäviin taiteen aloilla. Millaisiin tehtäviin tiedät laitoksenne opiskelijoiden työllistyneen? Pauline: Opiskelijat työllistyvät kulttuurin kentälle laajasti – museoihin, taide- […]

PEDA. Puun ja kuoren, yleisön ja intelligentsian, palvelun ja bisneksen välissä

Kaija Kaitavuori Suomen valokuvataiteen museo sai Vuoden museoteko -tunnustuksen 18.5.2011. Museon asiaa koskevassa tiedotteessa pisti silmään viimeinen kappale, joka kertoo, että “Suomen valokuvataiteen museo osoittaa toiminnallaan, että museon tehtävä on hyvinvointipalveluiden tuottamisen ohella hahmottaa kulttuuria ja yhteiskuntaa. Museo osallistuu valokuvahistorian uudelleenkirjoitukseen sekä nykytaiteen ja laajemminkin nykykulttuurin määrittelyyn.” Museon tehtäväksi tässä on nostettu hyvinvointipalvelujen tuottaminen, itsestään […]

Tulla kuulluksi – Krister Gråhn taiteilijan ja museon yhteistyöstä

Haastattelu Anni Venäläinen Anni: Krister, olet kuvanveistäjä ja piirtäjä, valmistuit kuvataiteilijaksi vuonna 2001 ja kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2009. Kuvailisitko hieman taiteellista työskentelyäsi ja taiteellisia tavoitteitasi? Krister: Vuosien saatossa kirjoittamieni pitkien taiteilijapuhejargonien viimeisin tiivistys ulkopuolelta työskentelyäni seuranneen kriitikon toimesta kuuluu jotenkin näin: Suurempien kaupunkien näyttelytoiminnan lisäksi olen tietoisesti järjestänyt näyttelyitä ja osallistunut näyttelyihin myös pienemmillä […]

Multimediaoppaan käyttökokemuksia

Pilvi Tuomainen Viime keväänä kävin Lontoon matkallani tutustumassa British Museumiin ja Tate Moderniin uudelleen monien vuosien tauon jälkeen. Olin edellisenä lukuvuotena opiskellut Jyväskylän yliopistossa museologiaa ja taidekasvatusta, minkä johdosta katsoin museoita uudesta näkökulmasta käsin. Muun muassa tämän takia odotin museovierailuilta paljon. Etenkin British Museum, jota oli tituleerattu museologian opinnoissa museoiden äidiksi, herätti etukäteen juhlallisia ja […]

Kokeellinen tapahtuma ja opetuksen rajat

Anna Jensen Porin puuvillan Värjäämössä, Generaattorigalleriassa ja Porin ympäristössä järjestettiin 29.–30.9.2011 Kokeellinen tapahtuma, joka koostui esityksistä, luennoista, kaupunkitilasta, ruuasta, juomasta ja äänestä. Järjestäjinä toimivat Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median laitos ja Vappu Jalonen. Tapahtuma herätti monia kysymyksiä kokeellisuudesta ja kokeellisuuden olemuksesta. Teoksissa yhtenä yhdistävänä teemana oli keskeneräisyyden ja virheiden mahdollisuuden hyväksyminen. Käytännössä tämä […]

Opiskelijan kokemuksia CuMMAsta

Anna-Kaisa Koski Löysin CuMMAn sattumalta, facebookista. Ilman sosiaalista mediaa tieto Suomen ensimmäisestä kuraattorikoulutusohjelmasta olisi ainakin hakuajan osalta mennyt minulta täysin ohi. Toisaalta, ilman vahvaa painotusta näyttelypedagogiikkaan, olisin tuskin pitänyt ohjelmaan hakemista mitenkään realistisena tai järkevänä taiteentutkimuksen ja taidekasvatuksen opintojeni kannalta. Kyseinen painotus teki CuMMAsta minulle helpommin lähestyttävän. Kyseessä ei ollutkaan suoraviivainen kuraattorikoulutusohjelma, vaan avoimempi tapaus, […]

Mikä CuMMA?

Henna Harri Uusien aloitteiden ja pienten non-profit organisaatioiden määrä on taidekentällä kasvanut viimeisten vuosien aikana huimasti. Toisaalta yhä epävarmempien talousnäkymien vallitessa kulttuurin rahoitus on paineiden alla, jolloin laadukkaiden sisältöjen tuottaminen ja riittävien resurssien takaaminen vaatii monilta pieniltä ja suurilta organisaatioilta jonglöörin taitoja. Taide tulisi nähdä synergisenä osana elämää ja yhteiskuntaa. Yhä useammin myös taiteilijat ja […]

Lapset museossa – haaste ja mahdollisuus. Henna Paunun haastattelu

Haastattelu Anni Venäläinen Anni: Kuinka ajatus erityisesti lapsille ja nuorille suunnatuista nykytaiteen näyttelyistä syntyi? Miksi näyttelyitä juuri tälle kohderyhmälle? Henna: Rauman taidemuseossa on pitkä perinne vuosittaisella näyttelyllä, jonka kohderyhmänä ovat lapset eli aloittaessani amanuenssin työt täällä oli jo olemassa selkeä tilaus, johon piti vastata. Aikaisemmat näyttelyt olivat liittyneet perinteisemmin lastenkulttuuriin – tonttuja, nalleja, satukuvituksia ja […]

Taidekasvatuksen näkökulma – Pauline von Bonsdorffin haastattelu

Anni Venäläinen Anni: Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen oppiaineessa käsitellään esittelyn mukaan “taidetta, sen traditioita ja asemaa fokusoiden prosesseihin, joissa ihmiset luovat ja vastaanottavat taidetta yksilöinä ja yhteisöinä”. Opinnot eivät tähtää kuvataideopettajien kouluttamiseen, mutta antavat valmiuksia moniin eri tyyppisiin tehtäviin taiteen aloilla. Millaisiin tehtäviin tiedät laitoksenne opiskelijoiden työllistyneen? Pauline: Opiskelijat työllistyvät kulttuurin kentälle laajasti – museoihin, taide- […]