Ympäristötaide 4/05

Tässä numerossa käsitellään ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria, naistenlehtien unelma-asuntoja ja Heli Rekulan valokuvataidetta

Jutut

Pääkirjoitus: Ympäristötaidetta ja arkkitehtuurikokemusta etsimässä

Ympäristötaidetta ja arkkitehtuurikokemusta etsimässä Mustekala-headline 15.4.2005 Irmeli Hautamäki Meillä kaikilla on tarve elää hyvässä ympäristössä ja haluamme vaalia ympäristön laatua. Hyvä ympäristö on myös kaunis ja siinä on myös mielellään taidetta. Tällaiset itsestäänselvyydet vaikuttavat latteuksilta jokamiehen sanomina, mutta kun ne lausutaan akateemisessa yhteydessä tutkimukseen vedoten, on syytä vähän hieroa silmiään. Ympäristöestetiikka ja ympäristötaide ovat akateemisen […]

Kenelle ‘Ympäristön taide’ on tarkoitettu – vastaus Teemu Mäelle

20.4. 2005 Ossi Naukkarinen Teemu Mäki arvioi kirjaani ’Ympäristön taide’ 15.4.2005 päivätyssä tekstissään ’Ympäristötaideaapinen’ niin perusteellisesti, ettei keskustelua voi olla jatkamatta. Hän nimittäin nostaa esiin muutamia aiheita, joita on syytä ruotia yleisemminkin kuin vain yhteen kirjaan keskittyen. Mäen arvio on myönteinen kokemus, sillä se edustaa valitettavan harvinaista perustellun, huolellisen ja ajatellun kritiikin perinnettä, jota ei […]

Unelmien järjestelijät – Naistenlehdet ja kodin mielikuva

8. 6. 2005 Irmeli Huhtala Bachelardin ajatukset nurkkauksista, jotka on varattu unelmille, saivat minut tunnustamaan kotini tavarakätköjen tarpeellisuuden. Vaikka hän ei puhu tavaroista, vaan vain unelmien kodeista, näen silti niillä yhtäläisyyttä. Koen että tavarat ovat indikaattoreita unille ja että ne tuottavat unelmia ja assosiaatioita. Ne eivät ole turhia, vaikka toisinaan kaaos kuvaa tarkemmin olotilaa, minkä […]

Filosofimiehet Glorian kauniissa kodissa

8. 6. 2005 Milja Nuorkivi Niin kutsuttujen sisustuslehtien kenttä jakautuu karkesti kahteen alueeseen: toiseen kuuluvat ns. naistenlehdet, kuten Avotakka, Glorian koti sekä Kodin kuvalehti, toiseen taas selvemmin ammattilaisille suunnatut muotoilu- ja arkkitehtuuripainoitteiset lehdet kuten Muoto, Wallpaper ja Arkkitehti, jotka välttävät profiloitumista viihteellisiksi naistenlehdiksi. Lehdissä esiintyvät koti- ja asumiskäsitykset ovat hyvinkin erilaisia: suuren yleisön sisustuslehdet keskittyvät […]

Koti tarinana – Gaston Bachelardin narratiivinen uneksinta

8. 6. 2005 Arvi Mäkitalo Bachelardin käsityksen mukaan uneksiva ihminen ja talo yhdessä muodostavat kodin. Näin muodostuva koti tarjoaa yksilölle merkityksiä ja sisältöä. Näiden subjektiivisten merkitysten kautta mieleen rakentuu uneksinnan koti, jota hän kantaa aina mukanaan, ja joka on enemmän kuin sen synnyttänyt materiaalinen muoto. Bachelard lainaa Jean Wahlia: ’Aaltoilevat pensasaidat, ne aaltoilevat minussa.’ Tämä […]

Koti runollisena mielikuvana Bachelardin “Tilan poetiikassa”

8. 6. 2005 Irmeli Hautamäki Gaston Bachelard oli ranskalainen filosofi ja tiedemies, jonka ajattelu säteilee yhä ympärilleen lempeää valoa. Bachelardin tuotannossa analyyttisyys ja taiteellisuus yhdistyvät ihailtavasti. Bachelard (1884 – 1962) aloitti uransa tieteenfilosofiassa ja luonnontieteissa suunnaten kiinnostuksensa ensin tieteellisen tiedon luonteeseen ja käsitteenmuodostukseen. Julkaistuaan kymmenkunta teosta tästä aihepiiristä hän teki täydellisen U-käännöksen ja alkoi tutkia […]

Katseen liikkeen jäljillä Hannele Rantalan ja Heli Rekulan näyttelyissä

12. 4. 2005 Markku Norvasuo Hannele Rantalan näyttelyssä kuvaaja on flanööri, jonka havainto osuu ikään kuin ohi, ei suoraan nimettävään kohteeseen, vaan sen jättämiin jälkiin. Hannele Rantalan näyttely (9.3. – 27.3. 05) jakautuu kolmeen osaan. Ylägallerian toisessa huoneessa on kymppikuvakokoisia värivedoksia. Toisen huoneen kuvat ovat typografisia, ne esittävät sanoja. Valokuvat on ryhmitelty yksittäin, kaksittain, kolmittain […]

Autiomaan vieraus – Heli Rekulan näyttely suunnittelijan silmin

12. 4. 2005 Eila Lahdenperä ”Autiomaa”- näyttelyn maisemakuvien toiseus ja valikoimattomuus on hirvittävää. Tulee selvästi esiin, että maailma on ruma ja vihamielinen paikka meille, jotka haluamme nähdä asiat kauniina ja harmonisina. Tarkastelen seuraavassa Heli Rekulan näyttelyä fenomenologisesta näkökulmasta. Suunnittelijaa se muistuttaa ihmisen biologisuudesta ja havaitsemisen moniaistisuudesta. ”Autiomaa” -näyttelyn valokuvat ja videot näyttävät maailman ulkopuolisen silmin, […]

Kaipaus ja kosketus Rekulan kuvissa sekä modernin arkkitehtuurin kritiikki

12.4. 2005 Milja Nuorkivi “The architecture of the eye detaches and controls, whereas haptic architecture engages and unites” (Pallasmaa, Hapticity and Time). Heli Rekulan valokuva- ja videotaiteessa silmiinpistävää on tyylillinen yksinkertaisuus ja ankara realismi. Rekula ei halua leikkiä valotusajoilla tai filttereillä eikä etsiä uusia kekseliäitä kuvakulmia; hänen tehokeinonsa on kohteen, tilanteen ja paikan voimallinen ainutkertaisuus. […]

Ympäristötaideaapinen – ajatuksia Ossi Naukkarisen kirjasta “Ympäristön taide”

15. 4. 2005 Teemu Mäki Johtuuko siitä, että Naukkarinen on töissä “muotoiluyliopistossa” , että hän joutuu erikseen painottamaan, että taiteella saa olla kriittinenkin tehtävä? Taideteollisen korkeakoulun “tunne muotoilua” -julkaisusarjassa on ilmestynyt Ossi Naukkarisen kirja “Ympäristön taide” (2002). Naukkarinen työskentelee TAIKissa tutkimuspäällikkönä ja on Helsingin yliopiston estetiikan dosentti. Teos sekä johdattaa ympäristötaiteeseen että pohdiskelee taiteen ja […]

Heli Rekulan taide ja arkkitehtuurin kokeminen

12. 4. 2005 Arvi Mäkitalo “Arkkitehtuuri , joka ei puhuttele, joka ei paljasta mitään ei ole todellista arkkitehtuuria. Rakennustaide, joka ei kosketa ei ole todellista taidetta.” Heli Rekulan näyttely saa katsojan nostamaan vireystasoaan. Sen terävät kaksiulotteiset kuvat koetaan hyvin fyysisesti. Ne ovat lähes veistoksellisia, videoteosten tapauksessa jopa tilallisia. Maisemakuvat, muotokuvat ja selkeämmin kantaaottavat teokset ovat […]

Places, Sounds , Words

16.5. 2005 Sirpa Jokinen Listening to the recordings made in different spaces, enables the listener to picture in his own mind the place, its dimensions and what is there. As a teenager I was fond of listening to a radioprogram called ‘Taking an evening walk in London with Erkki Toivanen’. The program was on rather […]

Elina Brotherus ja Heli Rekula: kaksi kuvaa naiseudesta

26. 4. 2005 Raisa Vesterinen Käsittelen seuraavassa Elina Brotheruksen omaelämäkerrallisia valokuvia teossarjoista Das Mädchen Sprach von Liebe (1997-1999), Suites francaisen 2 (1999) ja The New Painting (200-) ja vertaan niitä Heli Rekulan (oma)kuviin Autiomaa-nayttelyssä. Elina Brotherus on syntynyt 1972 Helsingissä. Nykyisin hän asuu ja työskentelee Ranskassa. Brotherus on valmistunut maisteriksi sekä Helsingin yliopiston kemian laitokselta […]

Hulvatonta menoa taiteessa – arvio romaanista ‘Suuri performanssi’

16.5. 2005 Irmeli Hautamäki Harri Mannerin humoristinen romaani ‘Suuri performanssi’ käsittelee fiktion keinoin suomalaisen taidemaailman tilaa postmodernin hyökyaallon jäljiltä. Muodoltaan romaani on sommiteltu vanhan ajan veijaritarinaksi, jossa viaton ja rehellinen työmies Jaakko Tolvanen joutuu sattumalta pääkaupungin kieroutuneen taide-elämän syövereihin – menettäen kyllä aika nopeasti viattomuutensa ja rehellisyytensäkin. Kirja on avainromaani, jossa ‘kaikki’ pääkaupungin taide-elämän toimijat […]